Solidar Śląsko Dąbrow

Skuteczne negocjacje w Zabrzu

Średnio 3 tys. zł na jednego pracownika – tyle wyniesie premia świąteczna w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze. Premia jest efektem porozumienia dotyczącego funduszu motywacyjnego podpisanego przez organizacje związkowe z zarządem spółki.- Fundusze motywacyjne były przez cały rok, ale ten jest najwyższy –  mówi Irena Przybysz, przewodnicząca Solidarności w kombinacie. – Na 31 października KK Zabrze osiągnął 85 mln zysku. Przy tak dobrych wynikach pracownicy powinni otrzymać wysoką premię. Ustaliliśmy już proporcje naliczania premii między stanowiskami robotniczymi i umysłowymi tak, by różnice nie były zbyt duże.

Efektem negocjacji prowadzonych w kombinacie jest wykorzystanie w grudniu funduszu wynagrodzeń na wysokości 5,5 proc., a nie 3,5 proc. jak na początku planowano. Dzięki temu w połowie stycznia wszyscy pracownicy otrzymają jeszcze premię w równej wielkości, która wyniesie ok. 500 zł. Dodatkowo, jeszcze w tym roku załoga kombinatu otrzyma bony świąteczne w granicach od 300 do 600 zł, w zależności od dochodów.

Kolejnym sukcesem Solidarności w kombinacie jest doprowadzenie do wypłaty nagród jubileuszowych. – Uważaliśmy, że pewne nagrody nie są prawidłowo wypłacane. Dzięki uporowi Solidarności udało się dojść do porozumienia bez kierowania spraw do sądów pracy. W październiku i w listopadzie wypłacone zostały nagrody jubileuszowe, a w listopadzie karne odsetki za nieterminowe wypłacenie nagród – wyjaśnia Irena Przybysz.

W KK Zabrze trwają też rozmowy dotyczące protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w którym związkowcy chcą zagwarantowania wypłaty premii z zysku. – Dążymy też do zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponieważ chcemy uruchomić pożyczki mieszkaniowe, na które bardzo liczą pracownicy – dodaje przewodnicząca Solidarności w kombinacie.

W lipcu tego roku kombinat wszedł do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Połączenie poprzedziły bardzo trudne negocjacje dotyczące gwarancji pracowniczych dla ponad 1000 pracowników firmy. W ich trakcie wynegocjowano pakiet dający pracownikom dziesięcioletnie gwarancje zatrudnienia. Tak korzystnego porozumienia nie ma żaden zakład z branży hutniczej w Polsce.

W skład KK Zabrze wchodzą koksownie: Jadwiga, Radlin i Dębieńsko. W tej chwili jedną z najważniejszych kwestii są inwestycje w koksowni Dębieńsko. Związkowcy czekają na informacje od zarządu firmy dotyczące ich opłacalności. Ostateczny termin przygotowania studium opłacalności inwestycji w koksowni Dębieńsko mija 15 grudnia.
 

Dodaj komentarz