Solidar Śląsko Dąbrow

Skuteczna „Solidarność” w spółce Trakt

Łącznie o 200 zł miesięcznie wzrośnie od listopada wartość bonów żywnościowych na posiłki regeneracyjne dla pracowników spółki Trakt w Zabrzu. Porozumienie w tej sprawie przedstawiciele zakładowej „Solidarności” i zarządu firmy podpisali 17 października.

Wartość jednego bonu zostanie podwyższona z 25 zł do 35 zł. – Rozmowy z pracodawcą przebiegły sprawnie, jesteśmy zadowoleni – mówi Wojciech Tkocz, przewodniczący „Solidarności” w firmie. Jak informuje, negocjacje dotyczące wielkości bonów na posiłki regeneracyjne są prowadzone w spółce przed każdym sezonem letnim i zimowych. – W tej chwili udało nam się podnieść wartość bonu o 10 zł, ale w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym będzie on wyższy o 15 zł – wyjaśnia przewodniczący.

To kolejny przykład skuteczności „Solidarności” działającej w spółce Trakt. Dzięki staraniom związkowców w tym roku wynagrodzenia w zakładzie wzrosły w sumie o 14 proc.

Spółka Trakt wchodzi w skład Holding KW sp. z o.o. i zajmuje się transportem samochodowym, obsługą placów składowych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów poprzemysłowych oraz sprzedażą i produkcją kruszyw. Zakład zatrudnia ponad 500 osób.

aga
źródło foto: pixabay.com