Solidar Śląsko Dąbrow

Silnej gospodarki nie zbudują nam inni

Kontynuacja programów socjalnych, rozwój oparty o silny, nowoczesny przemysł, aktywna rola państwa w gospodarce oraz współpraca z partnerami społecznymi – to jedne z najważniejszych tez zawartych w expose premiera Mateusza Morawieckiego. W wielu elementach wizja polityki gospodarczej nowego szefa rządu jest spójna z postulatami NSZZ Solidarność.

Rząd, na którego czele staję, jest rządem kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin. Rozwój i sprawy społeczne to jedno i to samo. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej – powiedział premier Mateusz Morawiecki w pierwszych słowach swojego expose wygłoszonego w Sejmie 12 grudnia.

Jak wskazał premier Morawiecki, jednym z priorytetów jego rządu ma być zerwanie z peryferyjnym modelem gospodarki III RP opartym o niskie płace oraz zagraniczne inwestycje, które nie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. – Pomimo tego że Polacy bardzo dużo produkują, to nie wszystko, co nasza gospodarka wytworzy pozostaje w naszych portfelach. Rocznie 70 do 100 miliardów złotych czyli około czterech do pięciu procent wypracowanego PKB stanowi dochód zagranicy. To efekt modelu który przyjęliśmy w III Rzeczpospolitej. Modelu błędnego – mówił nowy szef rządu. – Jesteśmy i będziemy częścią Zachodu, ale to nie oznacza, że musimy zgadzać się na ten model. My chcemy podmiotowej roli Polski w gospodarce, a nie peryferyjnej – podkreślił premier Morawiecki.

Przemysł i wzrost płac
Według nowego Prezesa Rady Ministrów jednym z najważniejszych elementów rozwoju gospodarczego Polski powinna być budowa nowoczesnego przemysłu, dającego dobre miejsca pracy. – Nie bądźmy naiwni. Silnej gospodarki nie zbudują nam inni. Udział płac pracowników w Polsce to tylko 46 procent naszego PKB – 10 procent niżej niż średnia unijna. Musimy wypracować naszą oryginalną drogę do nowoczesnej gospodarki, jeżeli chcemy, a chcemy tego najbardziej, żeby Polacy zarabiali więcej – zaznaczył.

Zagłębie nowych technologii
Ważną rolę w reindustrializacji polskiej gospodarki ma pełnić nasz region. Jak stwierdził premier Morawiecki województwo śląskie obok rozwoju branży energetycznej i górniczej ma stać się „zagłębiem nowych technologii”. Szef rządu nawiązał do przygotowanego przez resort rozwoju wspólnie z partnerami społecznymi z naszego regionu Programu dla Śląska, który ma zostać opublikowany jeszcze w tym roku. Bazą dla tego rządowego programu było  Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego. Dokument ten został opracowany pod auspicjami śląskiej WRDS i przedstawiony rządowi w formie rekomendacji we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatorem porozumienia była śląsko-dąbrowska Solidarność. 

Aktywne państwo
Premier Morawiecki podkreślił w expose, że jednym z warunków rozwoju naszego kraju, jest aktywność państwa w gospodarce. W jego ocenie pogląd „dogmatycznych liberałów”, zgodnie z którym w gospodarce wolnorynkowej nie ma miejsca dla państwa, jest całkowicie błędny. – To państwo wylało fundamenty pod sukces amerykańskiej Doliny Krzemowej czy przemysłu koreańskiego albo niemieckiego. Trzeba znaleźć złoty środek między państwem minimum, które opuszcza swoich obywateli, jak to często bywało w naszej ostatniej przeszłości, a ociężałym państwem biurokratycznym. Nie chcemy ani jednego, ani drugiego – wskazał szef
rządu w expose.

Dialog i współpraca
W swoim wystąpieniu w Sejmie podreślił również, że celem jego rządu będzie budowa rzeczywistej społecznej gospodarki rynkowej opartej o dialog i współpracę ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. – Chcę mocno podkreślić, że Rada Dialogu Społecznego będzie tym miejscem, w którym wspólnie będziemy wypracowywali najważniejsze rozwiązania, które pozwolą nam zachować zdrową równowagę gospodarczą i społeczną.
12 grudnia późnym wieczorem rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał votum zaufania. Jego skład jest niemal identyczny w porównaniu do rządu Beaty Szydło. Jednak jak wynika z zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, już w styczniu możemy się spodziewać daleko idących zmian personalnych w poszczególnych resortach.

Łukasz Karczmarzyk
Źródło foto: kprm.gov.pl

Komentarz: Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności

To było dobre expose. Przede wszystkim dlatego, że pan premier Mateusz Morawiecki nie składał górnolotnych obietnic, ale przedstawił konkretną strategię rozwoju gospodarczego. Zamiast obietnicy budowy trzech milionów mieszkań była mowa o tym, z czego wynika obecny wzrost gospodarczy i co należy zrobić, aby ten wzrost utrzymać.

Słuchając pana premiera, dało się odczuć, że mówi z prawdziwym przekonaniem, od serca. Nie było to wyćwiczone przemówienie przygotowane przez speców od PR, tak jak w przypadku większości expose wygłaszanych przez jego poprzedników.

Dla mnie jednym z najważniejszych elementów tego expose był fragment poświęcony naszemu regionowi i Programowi dla Śląska, który został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami społecznymi zasiadającymi w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach. Słowa pana premiera napawają jeszcze większą nadzieją, że nasza wielomiesięczna praca nad tym dokumentem nie pójdzie na marne i że zapisy Programu dla Śląska zostaną zrealizowane.

W kwestiach gospodarczych pan premier w wielu miejscach mówił to, co Solidarność podnosi od wielu lat. Mówił m.in. o rozwoju przemysłu, o aktywnej roli państwa w gospodarce oraz o tym, że siły polskiej gospodarki nie da się zbudować konkurując niskimi płacami. Te wszystkie elementy pozwalają z optymizmem patrzeć na współpracę Solidarności z nowym premierem.

 

 

Dodaj komentarz