Solidar Śląsko Dąbrow

Siebie dotuczymy, innych zwolnimy

Nawet 8 mln rocznie mogą kosztować budżet państwa zarobki członków zarządu zatrudnionych w kilku spółkach wchodzących w skład Grupy PKP S.A. Nowo mianowani prezesi są specjalistami z zakresu bankowości i do tej pory niewiele mieli wspólnego z koleją. Dotychczasowi członkowie zarządów – jak pisze portal nakolei.pl – nie stracili posad, tylko zostali przesunięci na stanowiska pełnomocników, zachowując wcześniejsze stawki wynagrodzeń.

W ten sposób w spółkach kolejowych powstał nowy, bardzo kosztowny szczebel zarządzania. Zdaniem Czesława Warsewicza, wydawcy portalu nakolei.pl i byłego prezesa spółki PKP Intercity, powoływanie nowych członków zarządu w sytuacji, gdy Grupa PKP S.A. powinna szukać oszczędności, a nie tworzyć kolejne administracyjne szczeble zarządzania, przeczy podstawowym regułom ekonomii. – Takie postępowanie nie mieści w logice biznesowej, jeszcze bardziej komplikuje strukturę PKP i obciąża spółki kolejowe niemałymi kosztami – komentuje Czesław Warsewicz. Jego zdaniem działania zarządu Grupy PKP S.A są ukierunkowane nie na zwiększenie efektywności, ale na biurokratyzację. – Ta ekipa jest nastawiona na trwanie. Członkowie zarządów spółek wchodzących w skład Grupy PKP S.A., łącznie z panem prezesem, są świetnie opłacanymi urzędnikami. Nie rozumieją ludzi pracujących na samym dole, którzy zarabiają kilkaset złotych miesięcznie i niejednokrotnie są zwalniani. To przypomina zasadę „siebie dotuczymy, innych będziemy zwalniać”, albo stare powiedzenie Jerzego Urbana „rząd sam się wyżywi” – mówi Warsewicz.

Przewodniczący kolejarskiej Solidarności Henryk Grymel dodaje, że nowi członkowie zarządów zostali zatrudnieni z pominięciem „ustawy kominowej”, co doprowadziło do tego, że stanowią najlepiej wynagradzaną kadrą menedżerską od początku powstania Grupy PKP S.A. – Nie są etatowymi pracownikami tych spółek, tylko świadczą na ich rzecz usługi zarządcze. Nie tak dawno premier krytykował PSL za podobne praktyki, a w spółkach kolejowych za przyzwoleniem ministra Nowaka dzieje się to samo – podkreśla Grymel. Przypomina, że zarobki zwykłych pracowników branży są bardzo niskie, a doprowadzenie nawet do niewielkich podwyżek niejednokrotnie musi zostać poprzedzone akcjami protestacyjnymi.

Od kwietnia prezesem Grupy PKP S.A. jest Jakub Karnowski – ekonomista i finansista, poprzednio prezes PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jego nominacja budziła wiele kontrowersji, najpoważniejszym zarzutem, jaki stawiali związkowcy, był brak doświadczenia w branży kolejowej. Przez ekspertów z portalu nakolei.pl pierwsze sto dni prezesa Karnowskiego zostało ocenionych „jako nijakie”. – Od osoby zarabiającej około 1 mln rocznie oczekuje się wizji rozwoju branży i Grupy PKP oraz dużej determinacji i kompetencji – mówi Warsewicz. Wśród najpilniejszych rzeczy, którymi zarząd PKP S.A powinien się zająć wymienia m.in. wykorzystanie pieniędzy unijnych oraz poprawę oferty przewozowej dla podróżnych i klientów biznesowych.

Najważniejszą rzeczą jest też zmiana stawek dostępu, które w Polsce są najwyższe w Europie. – Polski rząd nie dba o infrastrukturę kolejową, tylko przerzuca odpowiedzialność na przewoźników i to ich obciąża kosztami modernizacji i remontów – dodaje Henryk Grymel. Jego zdaniem pieniędzy z opłat za dostęp do torów i tak jest za mało, żeby wystarczyły spółce PKP PLK na utrzymanie i modernizację linii kolejowych. – Potrzebna jest pomoc rządu, tak jak ma to miejsce w pozostałych krajach europejskich, w których kolej uważana jest za jedną z newralgicznych branż – podkreśla.

Jak zaznacza Czesław Warsewicz, żeby doprowadzić do zmian na kolei trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące popełnionych błędów. Jego zdaniem, zarzewiem wielu problemów są dwie chybione reformy. Podzielenie grupy PKP na kilkanaście spółek i przekazanie Przewozów Regionalnych samorządom. – Obie reformy zostały przeprowadzone bez żadnego przygotowania, nie zadbano o zabezpieczenie finansowe i nie przemyślano strategii. Popełnione błędy cały czas się mszczą – ocenia Czesław Warsewicz.

Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz