Solidar Śląsko Dąbrow

Samorządowcy popierają związkowców

Rada Miasta Jastrzębia Zdroju wsparła stronę społeczną z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W środę podczas nadzwyczajnej sesji jastrzębscy radni w specjalnej uchwale zaapelowali do rządu, aby przekształcenia własnościowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej były prowadzone tak, by zachować dotychczasowe miejsca pracy, a pieniądze z prywatyzacji przeznaczyć na inwestycje w spółce.

Radni zwrócili również uwagę, że przekształcenia własnościowe w JSW powinny być realizowane zgodnie z zapisami rządowej strategii dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-2015. Na ten dokument powołują się związkowcy, argumentując, że prywatyzacja powinna być uzgadniana z partnerami społecznymi.

– Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom społeczności lokalnej, że stanęli na takim samym stanowisku, jak reprezentanci załogi JSW. To dobitny przykład, że przyszłość spółki jest ważna nie tylko dla jej pracowników, ale dla wszystkich mieszkańców regionu Jastrzębia – komentuje uchwałę Rady Miasta wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński.

Jak podkreśla Brudziński JSW zatrudniająca ponad 22 tys. pracowników jest kluczowym  pracodawcą w regionie. Szacuje, że Jastrzębiu Zdroju i w ościennych miejscowościach ze spółką bezpośrednio lub pośrednio związanych jest ok. 80-100 tys. osób. To nie tylko górnicy zatrudnieni w kopalniach spółki, ale też pracownicy spółek należących do grupy JSW i firm kooperujących oraz ich rodziny.

Dodaj komentarz