Solidar Śląsko Dąbrow

Sąd przywrócił związkowców z katowickiej AWF do pracy

Iwona Olczyk, zastępca przewodniczącej Solidarności w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Renata Stachurska, przewodnicząca komisji rewizyjnej „S” na tej uczelni zostały bezprawnie zwolnione – uznał Sąd Okręgowy w Katowicach i nakazał przywrócenie ich do pracy na wcześniejszych warunkach oraz wypłatę wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Wyrok zapadł 7 czerwca. Kosztami postępowania sądowego obciążony został rektor AWF.

Sprawa przed sądem I i II instancji ciągnęła się blisko 2 lata. W czerwcu 2014 roku rektor AWF podjął decyzję o likwidacji Studium Języków Obcych i powołaniu nowej jednostki o nazwie Nauczanie Języków Obcych. Kilkunastu pracowników Studium, w tym posiadający ochronę prawną związkowcy, otrzymało wypowiedzenia i z początkiem roku akademickiego 2014/2015 zostało bez pracy. – Najpierw dostałyśmy wypowiedzenia na skrzynki e-mailowe, a dopiero potem w wersji papierowej. Od razu odwołałyśmy się do Sądu Pracy – mówi Iwona Olczyk.

Zwolnione działaczki związku otrzymały bezpłatną pomoc prawną z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. W sądzie reprezentował je mecenas Michał Szczygieł. – Bez tego wsparcia byłoby nam o wiele trudniej doprowadzić sprawę do końca – zaznacza Olczyk.

Po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Katowicach Iwona Olczyk i Renata Stachurska przedstawiły pracodawcy oświadczenia woli o chęci powrotu do pracy. Nie kryją jednak żalu do rektora uczelni. – O przywrócenie do pracy musiałyśmy się sądzić tak długo. Bardzo żałuję, że nie udało się wcześniej załatwić tej sprawy polubownie – dodaje Renata Stachurska.

Sprawa likwidacji Studium Języków Obcych i powołania nowej jednostki do tej pory budzi kontrowersje. – Nie posiadamy dostępu do dokumentacji, ale z informacji, które do nas docierają wynika, że w nowej jednostce zatrudniane są osoby z firm zewnętrznych. To świadczy o tym, że na uczelni jest praca dla nauczycieli akademickich języków obcych, a zwolnienie pracowników Studium było nieuzasadnione – mówi Iwona Olczyk.

Sprawiedliwości w sądzie szukała także większość pracowników Studium zwolnionych w 2014 roku. – Osoby, które odwołały się od decyzji pracodawcy, w większości otrzymały wysokie odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy – zaznacza wiceprzewodnicząca Solidarności w AWF.

aga

 

Dodaj komentarz