Solidar Śląsko Dąbrow

Są wyniki, jest nagroda

Dzięki staraniom związków zawodowych z Polskiej Grupy Górniczej w spółce zostanie częściowo odwieszona tzw. „czternastka”, czyli nagroda roczna za 2017 rok. W związku z poprawą wyników ekonomicznych firmy, w lutym przyszłego roku wszystkim pracownikom PGG ma zostać wypłacona równowartość 30 proc. tej nagrody.
 
Gdy tworzono PGG, załoga zgodziła się na zawieszenie „czternastki” na dwa lata, z zastrzeżeniem, że jeśli w 2017 roku wyniki spółki będą lepsze od zakładanych, to ta nagroda może zostać częściowo odwieszona. 
 
20 listopada przy udziale ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego odbyło się spotkanie zespołu monitorującego wykonanie porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku ws. powołania PGG. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracodawcy i związków zawodowych oraz resortu energii. W trakcie spotkania strony zgodziły się, że wyniki ekonomiczne spółki pozwalają na częściowe przywrócenie „czternastki”. – To inicjatywa strony społecznej. Taką możliwość zapisaliśmy w porozumieniu z kwietnia ubiegłego roku i teraz oceniliśmy, że wyniki ekonomiczne Polskiej Grupy Górniczej po trzech kwartałach 2017 roku oraz prognoza na ostatni kwartał pozwalają nam z tej możliwości skorzystać – podkreśla Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w PGG. – Oczywiście był pewien spór dotyczący tego, na jakim poziomie powinno nastąpić to częściowe przywrócenie. Ostatecznie zespół stanął na stanowisku, że będzie to 30 proc. nagrody dla wszystkich pracowników PGG – dodaje Hutek.
 
– Pewnie jedni będą zadowoleni bardziej, inni mniej. Myślę jednak, że to dobra wiadomość dla całej załogi. Częściowe odwieszenie „czternastek” jest wyraźnym sygnałem, że sytuacja w PGG idzie w dobrym kierunku, bo jeszcze niedawno mówiło się, że nasza firma zamknie ten rok stratą – mówi przewodniczący i dodaje, że zgodnie z porozumieniem z kwietnia 2016 roku „czternastka” za 2018 rok ma zostać wypłacona już w pełnej wysokości.
 
Tzw. „czternastka” to nagroda stanowiąca element rocznego wynagrodzenia górników. Jest wypłacana zwyczajowo w lutym, stąd potoczna nazwa tego świadczenia (czternasty miesiąc – przyp. aut.) Stanowi równowartość jednej średniej miesięcznej pensji. Nazwa „czternastka” jest myląca, bo sugeruje, że w górnictwie jest wypłacana też trzynasta pensja, choć w rzeczywistości „trzynastek” w tej branży nie ma już od ćwierćwiecza. 
 
ny
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz