Solidar Śląsko Dąbrow

Są środki, żeby walczyć z ołowicą

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pamięta o dzieciach z rejonów Miasteczka Śląskiego i Tarnowskich Gór narażonych na ołów. Przekazał 388 tys. zł na całoroczną akcję związaną z prowadzeniem tam profilaktyki zdrowotnej. W ten sposób dofinansowane zostaną kompleksowe, specjalistyczne badania dzieci i kobiet w ciąży oraz działania związane z zajęciami rehabilitacyjnymi i profilaktycznymi na terenach województwa śląskiego, zagrożonych skażeniem metalami ciężkimi.

Badania od 1994 r. prowadzi jedna znajbardziej aktywnych i zasłużonych pod tym względem w regionie Fundacja na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie". Swą opieką działacze Fundacji obejmują kobiety i dzieci żyjące przede wszystkim w otoczeniu hut ołowiu w rejonie Miasteczka Śląskiego, Katowic-Szopienic, Bytomia, Piekar Śląskich i Świętochłowic. Dzięki tej fundacji i wielu innym systematycznie prowadzonym akcjom profilaktyczno-edukacyjnym mniej dzieci z zagrożonych terenów odczuje skutki szkodliwego sąsiedztwa zakładów przemysłowych. Będzie można wykonać kilka tysięcy oznaczeń ołowiu we krwi. Wydrukowane będą ulotki o zagrożeniach i leczeniu ołowicy. Pieniądze pozwolą też zorganizować konkursy ekologiczne oraz sfinansują kilka tysięcy wejściówek na basen oraz na zajęcia rehabilitacyjno – korekcyjne. Dzieci dostaną też witaminy i soki.
Oprac. Bea
 

Dodaj komentarz