Solidar Śląsko Dąbrow

Są skuteczni, bo działają razem

Dzięki staraniom związkowców z „Solidarności” pracownicy rybnickich jednostek samorządowych po raz kolejny otrzymają znaczące podwyżki wynagrodzeń. Od stycznia przyszłego roku wynagrodzenia zasadnicze w instytucjach podległych władzom Miasta Rybnika wzrosną o 700 zł brutto.

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas rozmów z władzami miasta pracowników samorządowych reprezentowała Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych i Służb Publicznych Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego. – To, że działamy razem, na pewno ma znaczenie i stanowi o naszej sile. Pan prezydent widzi, że mamy wspólne cele i mówimy jednym głosem – podkreśla Aleksander Wejkowski, przewodniczący MKK oraz szef związku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Porozumienie w sprawie podwyżek zostało zawarte pomiędzy MKK i władzami Rybnika pod koniec listopada. Kompromis osiągnięto na skutek sporów zbiorowych wszczętych z pracodawcami przez organizacje zakładowe koordynowane przez MKK. – Jesteśmy zadowoleni, chociaż nasze oczekiwania były nieco wyższe – dodaje związkowiec. Jak podkreśla, do zrealizowania zostały jeszcze dwa postulaty dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia inflacyjnego oraz kolejnej podwyżki stawki płacy zasadniczej. Związkowcy uzgodnili z przedstawicielami magistratu, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane na początku lutego 2024 roku.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych i Służb Publicznych Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego reprezentuje pracowników: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Pracownicy PUP zorganizowali się w „Solidarności” w lipcu tego roku, właśnie po to, aby zawalczyć o lepsze warunki pracy i płacy. – Dla pracowników naszego urzędu, będzie to pierwsza znacząca podwyżka w historii. Nie przypominam sobie sytuacji, w której płace wszystkich osób wzrosłyby o tak wysoką kwotę. Sami takich podwyżek nie bylibyśmy w stanie wynegocjować – mówi Beata Zelent-Bieniek, przewodnicząca „Solidarności” w PUP w Rybniku.

aga