Solidar Śląsko Dąbrow

Są pierwsze ustalenia w rozmowach MKPS z rządem

Podczas kolejnej rundy negocjacji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządu stronom udało się ustalić pewne punkty wspólne. Do porozumienia jest jednak jeszcze daleko. Rozmowy zostaną wznowione w czwartek 24 września. Podziemny protest w kopalniach będzie nadal prowadzony. 
 
– Pewne elementy tych rozmów posunęły się dzisiaj do przodu. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że zdecydowaliśmy, że transformacja sektora będzie miała podobny model, jak to miało miejsce w Niemczech. Udało się nam też wstępnie ustalić pewne elementy inwestycji w nowoczesne technologie węglowe – powiedział po zakończeniu spotkania szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz. Wielogodzinna runda negocjacyjna w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zakończyła się ok. godz. 1.30 w nocy.
 
„Niemiecki model” transformacji sektora górniczego ma polegać na działaniach rozpisanych na kilkadziesiąt lat. Jak podkreślił Dominik Kolorz, strona związkowa postuluje, aby datą graniczną funkcjonowania sektora wydobywczego w Polsce był rok 2060. Z kolei strona rządowa mówi o roku 2050. – Tu mamy 10 lat rozbieżności. Może spotkamy się gdzieś w połowie. To jest kwestia jutrzejszych negocjacji – wskazał szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Przewodniczący ocenił, że wypracowanie porozumienia może zająć jeszcze kilka dni. Zaznaczył też, że do tego momentu wszystkie plany  i ustalenia MKPS dotyczące akcji protestacyjnych obowiązują.
 
Artur Soboń,  pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, wiceminister aktywów państwowych powiedział, że środowe rozmowy zakończyły się nie tylko systemową konkluzją dotyczącą modelu transformacji, ale też „spisaniem pewnych kierunków”, które mają się znaleźć w końcowym porozumieniu. 
 
Negocjacje zostaną wznowione w czwartek 24 września.  Rozpoczną się o godz. 11.00 spotkaniem dwóch zespołów roboczych, które mają nakreślić poziomy produkcji węgla w Polskiej Grupie Górniczej i w Tauronie Wydobycie dostosowane do opracowywanego harmonogramu transformacji. Następnie o godz. 17 rozpocznie się plenarne rozmowy MKPS z przedstawicielami rządu.
 
Od poniedziałku 22 września w górnicy z Polskiej Grupy Górniczej protestują pod ziemią. W środę 23 września w proteście brało udział ponad 400 osób w 10 kopalniach. Z kolei na piątek zapowiedziana została manifestacja w Rudzie Śląskiej. Obok góników udział w demonstracji zapowiedzieli reprezentanci innych branż polskiego przemysłu zagrożonych skutkami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. 
 
łk
 

Dodaj komentarz