Solidar Śląsko Dąbrow

Są pieniądze na małą retencję

Od 1 lipca właściciele domów prywatnych z województwa śląskiego mogą składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o dofinansowanie budowy oczka wodnego na swojej posesji.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 5 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu „Moja Woda” realizowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego wartość to 100 mln. zł. Środki z programu mogą zostać przeznaczone także na inne inwestycje pozwalające na zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych. Są to m.in. instalacje do nawadniania i zbiorniki retencyjne podziemne. Dzięki programowi „Moja Woda” sfinansowanych zostanie 20 tys. inwestycji w przydomową retencję, co ma umożliwić zatrzymywanie 1 mln metrów sześciennych wody w ciągu roku.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka podtopień oraz ograniczenie skutków susz. Te zjawiska pogodowe to efekt nie tylko coraz wyższych temperatur, ale także niewielkich zasobów wodnych Polski i ograniczonych możliwości jej gromadzenia. Przez ostatnie dziesięciolecia pozbywano się nadmiaru wody m.in. poprzez sztuczne zmienianie koryt rzek. W konsekwencji błędów popełnionych w przeszłości w naszym kraju udaje się zatrzymywać mniej niż 7 proc. wody, z czego zdecydowana większość przypada na duże obiekty. Inwestycje w małą retencję mają wpłynąć na poprawę tej sytuacji.

Wnioski w ramach programu „Moja Woda” będą przyjmowane do końca czerwca 2024 roku. Więcej informacji znajduje się na internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.

aga
źródło foto: wfosigw.gdansk.pl


 

Dodaj komentarz