Solidar Śląsko Dąbrow

„S” krytykuje działania pracodawców w Oplu

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wezwał zarządy Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland do podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi dotyczących zasad transferu pracowników pomiędzy tymi firmami. W ocenie związkowców w gliwickiej fabryce łamane są podstawowe standardy dialogu społecznego. 

W maju 2019 roku koncern PSA, właściciel marki Opel, ogłosił, że od 2021 roku w Gliwicach będą produkowane samochody dostawcze, zamiast – jak dotychczas – aut osobowych. Niedługo po tym w sąsiedztwie OMP i na gruntach należących do tej spółki rozpoczęła się budowa nowych hal produkcyjnych. Powołano również nową spółkę początkowo noszącą nazwę Zakład Produkcji Samochodów, a obecnie PSA Manufacturing Poland. To właśnie ten nowy podmiot ma się zająć montowaniem samochodów dostawczych. 

Do nowej spółki przyjęto już kilkudziesięciu pracowników dotychczas zatrudnionych w OMP. Żeby dostać pracę w nowej spółce musieli oni zwolnić się ze „starego” zakładu, który mieści się tuż obok i ma tego samego właściciela. Jak wskazuje w stanowisku Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, w ten sposób osoby te straciły ciągłość pracy oraz zostały pozbawione jakichkolwiek gwarancji utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia. Przestały ich również obowiązywać wszelkie korzystne dla pracowników porozumienia wynegocjowane przez związki zawodowe. Wszystko wskazuje na to, że przejmowanie kolejnych grup pracowników pomiędzy gliwickimi spółkami należącymi do PSA będzie realizowane dokładnie w ten sam sposób.

W ocenie władz regionalnych struktur związku transfer pracowników powinien odbywać się w oparciu o art. 231 Kodeksu pracy. Zapis ten dotyczy przejścia zakładu pracy lub jego części do nowego pracodawcy, który staje się wówczas stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje wszystkie zobowiązania wobec pracowników. Alternatywnym rozwiązaniem w ocenie „S” byłoby porozumienie pomiędzy zarządami obu spółek i związkami zawodowymi regulujące zasady transferu pracowników. – Niestety, z przykrością należy stwierdzić, że sposób, w jaki ten proces jest realizowany, narusza podstawowe interesy pracowników i jest prowadzony z całkowitym pominięciem dialogu społecznego – czytamy w stanowisku. – Takie postępowanie zarządów OMP i PSA Manufacturing Poland trudno odczytać inaczej, niż jako próbę celowego ominięcia przepisów obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz Ustawy o związkach zawodowych. Sytuacja ta jest szczególnie bulwersująca z uwagi na fakt, iż koncern PSA otrzymał od polskiego rządu dotację na budowę nowej fabryki w Gliwicach w wysokości niemal 79 mln zł – podkreślili członkowie ZR. 

Związkowcy wskazują również, że w nowej gliwickiej spółce PSA pracodawca jednostronnie ustalił zasady organizacji pracy i regulamin wynagradzania bez jakichkolwiek konsultacji ze związkami zawodowymi. – Co więcej, z informacji, które do nas docierają, wynika, że w procesie przechodzenia pracowników pomiędzy gliwickimi zakładami PSA dochodzi do przejawów dyskryminacji ze względu na przynależność związkową. Nieformalnym warunkiem otrzymania propozycji zatrudnienia w nowej spółce ma być brak przynależności do organizacji związkowej lub wystąpienie ze związku zawodowego – napisano w stanowisku.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wezwał zarządy Opel Manufacturing Poland oraz PSA Manufacturing Poland do natychmiastowego zaprzestania tego typu praktyk oraz podjęcia dialogu z organizacjami związkowymi. W stanowisku podkreślono, że brak realizacji tych postulatów zmusi „S” do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu obrony interesów pracowników gliwickiej fabryki. 

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: pl-media.opel.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *