Solidar Śląsko Dąbrow

Rządowe obiecanki w sprawie pakietu

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zaapelował do premiera Donalda Tuska o wywiązanie się z wcześniejszych obietnic i powołanie wspólnego związkowo-rządowego zespołu ds. renegocjacji zapisów pakietu klimatycznego. – Brak takich działań obciążać będzie rząd, którym Pan kieruje – przestrzega Piotr Duda. Obietnica powołania wspólnego zespołu została złożona 30 czerwca przez szefa rządu  podczas spotkania z delegacją Solidarności w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Donald Tusk przystał wtedy na propozycję „S”, by eksperci obu stron wspólnie przeanalizowali możliwości zweryfikowania podpisanego w 2008 roku dokumentu. Polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej mogło stworzyć do tego dodatkowe możliwości.

Niestety, deklaracja premiera sprzed blisko 3 miesięcy pozostała do tej pory bez pokrycia. Bez echa pozostały też podejmowane przez Solidarność próby wyjaśnienia tej sytuacji. – Pomimo tego nadal jesteśmy przekonani, że Pańska deklaracja złożona publicznie nie była jedynie wybiegiem użytym dla potrzeb kampanii wyborczej – pisze Piotr Duda do Donalda Tuska. I przypomina premierowi, że podczas czerwcowego spotkania był autentycznie zainteresowany zagadnieniem pakietu klimatycznego i konsekwencjami jego wdrożenia w Polsce. A te mogą być naprawdę dramatyczne.

Wdrożenie zapisów pakietu doprowadzi do dużego wzrostu cen energii i ciepła w Polsce, już od roku 2013. Efektem tego będzie znaczące obciążenie budżetów domowych, dramatyczne pogorszenie się kondycji całych sektorów polskiej gospodarki, a co za tym idzie duży wzrost bezrobocia. – Podejmowane ze strony rządu działania są zdecydowanie niewystarczające i nie zapewniają skutecznej ochrony polskiej gospodarki i obywateli przed negatywnymi skutkami rozwiązań legislacyjnych, które zostały zaakceptowane osobiście przez Pana w czasie negocjacji w grudniu 2008 roku – pisze do premiera Piotr Duda.

Szef Solidarności zwraca też w liście uwagę na propozycje dalszego zaostrzania celów redukcji CO2. To również prowadzić będzie do ogromnych zagrożeń dla polskiej gospodarki. Tym bardziej, że zdaniem wielu ekspertów, uzasadnienie tych działań ochroną klimatu nie racjonalnych podstaw.

– Nic nie usprawiedliwia oddania interesów naszego kraju walkowerem, bez podjęcia poważnej próby modyfikacji niekorzystnych dla nas rozwiązań. W tych działaniach NSZZ Solidarność gotowa jest wspierać rząd, ale do tego potrzebne jest wypracowanie wspólnych ocen, stanowisk i planów działania – podkreśla przewodniczący Komisji Krajowej i apeluje o powołanie wspólnego zespołu. Jak dodaje, w przypadku dalszego unikania przez rząd współpracy w tej sprawie, NSZZ Solidarność jest gotowa do podjęcia „innych form działania, mających na celu skłonienie rządu do wywiązania się z konstytucyjnych zobowiązań wobec obywateli własnego kraju”.

opracowano na podstawie działu informacji KK

Pełna treść listu Piotra Dudy w załączniku

Dodaj komentarz