Solidar Śląsko Dąbrow

Rząd przyznaje rację śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Będzie obniżka opodatkowania energii

Zmniejszenie opodatkowania energii to realizacja postulatu śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Szkoda jednak, że nie został on zrealizowany w całości – mówi przewodniczący Dominik Kolorz. Obniżka VAT-u i akcyzy na energię elektryczną jest jednym z głównych elementów tzw. „Tarczy Antyinflacyjnej” ogłoszonej 25 listopada przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z założeniami „Tarczy Antyinflacyjnej” od stycznia podatek VAT na energię elektryczną ma zostać obniżony z obecnych 23 proc. do 5 proc. na trzy miesiące. Całkowicie zniesiona ma zostać też akcyza na energię dla gospodarstw domowych.

Postulat obniżenia opodatkowania energii został zgłoszony w stanowisku przyjętym 14 października przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W dokumencie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy wskazali wówczas, że stawka VAT na energię elektryczną należy w Polsce do najwyższych w Unii Europejskiej. Z kolei obniżka opodatkowania będzie rozwiązaniem znacznie lepszym niż jakiekolwiek rekompensaty za wzrost cen prądu.

– Pan premier prezentując „Tarczę Antyinflacyjną”, przyznał nam rację. Dobrze, że rząd w końcu nas posłuchał. Niestety jest też łyżka dziegciu w tej beczce miodu. VAT na energię ma zostać obniżony tylko na 3 miesiące. My proponowaliśmy bezterminową obniżkę. Nic przecież nie wskazuje na to, że za kwartał kryzys energetyczny w Europie się skończy i prąd stanieje – wskazuje Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Prezentując „Tarczę Antyinflacyjną”, szef rządu zapowiedział również działania na rzecz zmiany systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, które są częścią polityki klimatycznej Unii Europejskiej. – Będę zgłaszał ten postulat na najbliższej Radzie Europejskiej – powiedział premier Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wniosek dotyczący reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 również był zawarty w stanowisku WZD śląsko-dąbrowskiej „S”. – Od początku 2018 roku cena pozwolenia na emisję 1 tony CO2 wzrosła z 8 euro do ponad 60 euro – czytamy w dokumencie skierowanym w październiku do Mateusza Morawieckiego. – Obecnie postulowana przez nas głęboka rewizja polityki klimatyczno-energetycznej UE staje się absolutną koniecznością – napisano w stanowisku WZD.

– Po wielu miesiącach uległości wobec szaleństw unijnej polityki klimatycznej, rząd wreszcie zaczyna się budzić. Najwyższy czas. Po raz kolejny okazuje się, że to my, związkowcy, mieliśmy rację. W działaniach na rzecz zmiany tej skrajnie szkodliwej polityki, pan premier może liczyć na wszelkie możliwe wsparcie z naszej strony – zaznacza Dominik Kolorz.

Innymi elementami zaprezentowanej 25 listopada „Tarczy Antyinflacyjnej” ma być m.in. obniżenie akcyzy na paliwa od 20 grudnia na 5 miesięcy oraz obniżka podatku VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 5 proc. w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rząd planuje też oszczędności w administracji publicznej oraz wprowadzenie „dodatku osłonowego” w rocznej wysokości od 400 do 1150 zł, który ma otrzymać 5 mln gospodarstw domowych. Łączny koszt „Tarczy Antyinflacyjnej” dla budżetu ma wynieść ok. 10 mld zł.

łk