Solidar Śląsko Dąbrow

Ruszyły rozmowy na lotnisku

Solidarność z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach rozpoczęła w poniedziałek rokowania płacowe z pracodawcą. – Przedstawiliśmy nasze postulaty. Nie uzyskały one jednak akceptacji zarządu. Czekamy teraz na propozycje ze strony pracodawcy – poinformował Sebastian Kołodziej, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Zarząd udostępnił związkowcom dokumentację finansową portu w Pyrzowicach za ubiegły rok. – Pracodawca twierdzi, że sytuacja ekonomiczna lotniska nie pozwala na spełnienie naszych postulatów. Teraz nasz ekspert analizuje udostępnione dane finansowe, aby ocenić, czy rzeczywiście sytuacja ekonomiczna spółki jest tak trudna – dodał Kołodziej.

Rokowania mają być kontynuowane w tym tygodniu. – Obawiamy się, że zarząd będzie starał się nadmiernie przeciągać rozmowy. Jeśli rzeczywiście tak się będzie działo, albo propozycje rozwiązania sporu, które ma przedstawić zarząd, nie będą satysfakcjonujące dla załogi, to nie będziemy już dłużej czekać. Skorzystamy z instrumentów przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów – powiedział szef zakładowej Solidarności. Te instrumenty to m.in.  referendum strajkowe i strajk ostrzegawczy.

Walka o podwyżki dla pracowników obsługi naziemnej lotniska trwa  od  początku roku.  Zarząd spółki odrzuca wszystkie postulaty, w których związkowcy z Solidarności żądają podwyżek wynagrodzeń dla obsługi naziemnej lotniska. Solidarność domaga się również realizacji ustnie złożonej przez pracodawcę obietnicy o wypłacie dodatków płacowych dla brygadzistów niższego szczebla.  Wynagrodzenia obsługi naziemnej lotniska kształtują się na poziomie 1,7 tys. zł brutto.
 

Dodaj komentarz