Solidar Śląsko Dąbrow

Ruszyły prace zespołów roboczych

8 października w czterech spółkach węglowych na Śląsku: w Polskiej Grupa Górniczej, w Tauronie Wydobycie, w Węglokoksie Kraj i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zainaugurowały prace zespoły robocze, których zadaniem będzie uszczegółowienie zapisów wrześniowego porozumienia rządu ze związkami zawodowymi w sprawie transformacji górnictwa. W przyszłym tygodniu zespoły robocze rozpoczną też prace w Lubelskim Węglu Bogdanka. Jednocześnie mają również ruszyć prace dwóch kolejnych zespołów na szczeblu centralnym. 
 
Jak poinformował Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, w każdej ze spółek będą pracować po trzy zespoły: społeczny, likwidacyjny oraz ds. geologiczno-rynkowych. Pierwszy ma ustalić zasady zagospodarowania pracowników poszczególnych spółek, drugi  będzie pracował nad modelem likwidacji zakładów, a trzeci zajmie się opracowaniem harmonogramu produkcji w poszczególnych jednostkach produkcyjnych wraz z określeniem niezbędnych inwestycji i możliwości zbytu. 
 
Jeśli zaś chodzi o zespoły, które mają powstać na szczeblu centralnym, to pierwszy z nich będzie się zajmował nowoczesnymi technologiami węglowymi, a drugi  kwestią pomocy publicznej i mechanizmem finansowania transformacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego.
 
Zespoły mają przedstawić wyniki swoich prac do 30 listopada. Do połowy grudnia ma zostać przygotowana Umowa społeczna ws. transformacji górnictwa. Następnie zostanie ona przedstawiona Komisji Europejskiej do notyfikacji. 
 
25 września Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podpisał z delegacją rządową porozumienie dotyczące zasad i tempa transformacji sektora górniczego. Ostatnia kopalnia węgla energetycznego ma zakończyć wydobycie w 2049 roku. Pracownicy kopalń otrzymali gwarancje zatrudnienia do emerytury.
 
ny
 

Dodaj komentarz