Solidar Śląsko Dąbrow

Ruszyło referendum strajkowe w rybnickim szpitalu

9 kwietnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku rozpoczęło się referendum strajkowe. Związki zawodowe, w tym Solidarność, walczą o podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 800 zł brutto. 
 
–  Frekwencja jest duża. W ciągu pierwszych trzech godzin od wystawienia urn głosowało 150 osób – mówi Piotr Rajman, przewodniczący Solidarności w szpitalu. Referendum potrwa przeszło tydzień, do czwartku 18 kwietnia.
 
Spór zbiorowy w rybnickim szpitalu trwa od maja zeszłego roku. Jeden z najważniejszych postulatów zgłoszonych wówczas przez stronę związkową dotyczył podwyżek płac zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 1200 zł brutto. 24 października przedstawicielom związków udało się podpisać porozumienie płacowe z pracodawcą, dzięki któremu wynagrodzenia wzrosły o 400 zł brutto. Spór zbiorowy został zawieszony do 28 lutego 2019 roku. Po upływie tego terminu negocjacje w placówce zostały wznowione, ale jak dotąd nie przyniosły porozumienia. Organizacje związkowe domagają się realizacji postulatów przedstawionych w maju zeszłego roku, czyli m.in. podwyżek płac zasadniczych o 800 zł brutto.
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest ok. 1300 osób.
 
ak
 

Dodaj komentarz