Solidar Śląsko Dąbrow

Rury gazowe na działce

Dziesięć lat temu kupiliśmy stary dom do remontu z lat 50-tych. Po czasie dotarło do nas, że na naszej działce stoi drewniany słup energetyczny, poza tym okazało się, że nasza działka jest dosłownie „orurowana” przez Gazownię. Poprzedni właściciel nie żyje. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Jakich użyć argumentów? (p. Alicja)

Problem, który przedstawiła pani Alicja jest powszechny. A przedstawiona w nim instytucja służebności przesyłu jest dość nowym „wynalazkiem”. Od 5 lat właściciele nieruchomości mogą domagać się wynagrodzenia za użytkowanie ich własności przez przedsiębiorców przesyłowych. Nie ma tutaj znaczenia czy chodzi o linie wysokiego napięcia, wodę czy gaz. Zgodnie z art. 3051 K.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia, lub jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, znajdujących się na terenie nieruchomości pani Alicji.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.c. urządzenia te, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa (są z nim stale połączone), nie stanowią części składowej nieruchomości. W związku z tym, możliwe jest ustanowienie służebności przesyłu dla przedsiębiorcy będącego właścicielem urządzeń znajdujących się już na terenie nieruchomości. Ustawodawca wziął pod uwagę interesy obu stron. I tak na podstawie art. 3052 K.c. zarówno przedsiębiorca jak i właściciel nieruchomości mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Służebność przesyłu może być zatem ustanowiona zarówno w drodze umowy, jak i orzeczenia sądowego.

Właściciel przedsiębiorstwa może również uzyskać służebność przesyłu w drodze zasiedzenia, na podstawie art. 352 § 1 K.c. Jeśli chcielibyśmy uporządkować tę kwestię na naszej nieruchomości to w pierwszej kolejności należy przeanalizować treść księgi wieczystej nieruchomości pod kątem istnienia wpisanych do niej obciążeń i praw osób trzecich. Jeżeli analiza stanu prawnego nieruchomości nie wykaże istnienia takich wpisów, istnieje prawdopodobieństwo, iż zdołamy uzyskać odszkodowanie. Poza księgą wieczystą kolejnym ważnym dokumentem potrzebnym nam jest wyrys mapy ewidencyjnej lub zasadniczej, którą uzyskamy w Starostwie Powiatowym.

Kolejnym krokiem jest oznaczenie położenia nieruchomości (województwo, powiat, gmina, nr obrębu lub nazwa miejscowości, nr działki). Dodatkowymi informacjami potrzebnymi tutaj są: rodzaj i typ sieci przechodzącej przez nieruchomość, rodzaj i liczba naziemnych elementów infrastruktury w obciążonych działkach, długość sieci w działce. Są to podstawowe dokumenty i informacje niezbędne do ewentualnego ubiegania się o odszkodowanie. Należy wszystkie te dokumenty przedstawić przedsiębiorcy przesyłowemu.

Postępowania o ustalenie służebności przesyłu są często skomplikowane, żmudne i wymagają nie lada cierpliwości. CDO 24 wychodząc naprzeciw swoim członkom, w ramach posiadanych przez nich Pakietów Ochrony Prawnej, oferuje zarówno kompleksowe prowadzenie jak i konsultacje z zakresu służebności przesyłu. I to zarówno na drodze przedsądowej, jak i w formie postępowania sądowego. Jednak należy mieć na uwadze, iż szanse właściciela nieruchomości na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości może przekreślić fakt zasiedzenia służebności przesyłu przez operatora. Sytuacja taka ma miejsce, gdy dojdzie do zasiedzenia prawa służebności i dostawca mediów wpisze ten fakt do księgi wieczystej działki, wtedy nic już nie można zrobić. Jednakże w takim przypadku wymagany jest 30-letni okres zasiedzenia, albowiem mamy do czynienia najczęściej ze złą wiarą posiadacza. Gdy działkę kupiliśmy z urządzeniami, prawo do odszkodowania przysługuje za tyle lat, ile jest ona w naszym posiadaniu. Poza odszkodowaniem właścicielowi zajętej pod media nieruchomości przysługuje żądanie przebudowy infrastruktury np. przez zlikwidowanie linii napowietrznych i przeprowadzenie kabla pod ziemią.

W przypadku gdyby operator nie odpowiedział na nasze wezwanie albo zaproponował nam, abyśmy uczestniczyli w finansowaniu takiej inwestycji, musimy być świadomi, że nie mamy obowiązku zgodzić się na takie rozwiązanie. Należy pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze służebnością przesyłu, posiadacze Ochrony Prawnej CDO 24 zawsze mogą zasięgnąć telefonicznej konsultacji od specjalisty z Departamentu Prawnego CDO24.

Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl, może Twój problem poruszony zostanie w następnym artykule!

Patrycja Piechaczek
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz