Solidar Śląsko Dąbrow

RPP zanalizuje skutki pakietu

Rada Polityki Pieniężnej, na wniosek prof. Andrzeja Kaźmierczaka pozytywnie rozpatrzyła pismo przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza, w którym zwrócił się o wykonanie analizy kosztów społeczno-gospodarczych wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego przez Polskę. Rada zdecydowała, że analizę tę wykona Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją RPP przedmiotem opracowania będzie ocena wzrostu cen w Polsce spowodowanego wdrożeniem pakietu klimatycznego oraz analiza skutków tego wzrostu cen na gospodarkę w dłuższym okresie czasu. Będzie to pierwsze tego typu opracownie wykonane przez państwową instytucję naukową.

– Cieszę się, że wniosek zyskał akceptację całej Rady, choć obszar analizy został nieco zredukowany w stosunku do tego, o co występowałem. Niemniej, najważniejszy jest fakt, że niezależna i wiarygodna instytucja, jaką jest Rada Polityki Pieniężnej, podjęła się tego zadania. Ocena skutku wzrostu cen spowodowanego wdrożeniem pakietu klimatycznego pokaże też, jakie będą jego skutki społeczne – mówi Dominik Kolorz.

– RPP nie ustaliła terminu wykonania tej analizy. Ale mam nadzieję, że stanie się to w najszybszym możliwym terminie. Najlepiej jeszcze przed grudniową konferencją klimatyczną w Durbanie. Treść tego opracowania z pewnością byłaby bardzo ważnym argumentem dla polskiego stanowiska w sprawie limitów emisji CO 2. Być może jeszcze wcześniej, udałoby się też publikować, w miarę postępu prac, kolejne fragmenty tej analizy. Czas nagli. 1 stycznia 2013 wchodzi unijny system aukcyjnej sprzedaży pozwoleń emisyjnych, czyli jeden z kluczowych elementów pakietu klimatycznego, który oznacza w naszym kraju skokową podwyżkę cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego – podkreśla Kolorz.- Niespełna półtora roku to niewiele czasu, ale jednocześnie Polska wciąż ma możliwości, aby ten czas wykorzystać na weryfikację, renegocjacje lub choćby opóźnienie wejścia pakietu klimatyczno-energetycznego w życie – dodaje przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Solidarność już od długiego czasu ostrzega, że pakiet klimatyczno-energetyczny w obecnym kształcie stanowi ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Z opracowań wykonanych przez ekspertów związku wynika, że oprócz skokowego wzrostu cen prądu i ciepła, a co za tym idzie skokowego wzrostu kosztów utrzymania, polska gospodarka straci kilkaset tysięcy miejsc pracy, głównie w tzw. branżach energochłonnych.

Dodaj komentarz