Solidar Śląsko Dąbrow

Rozpoczęły się przygotowania do „Zielonych Czeków 2010”

Od 1994 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej honoruje nagrodą finansową – „Zielonym Czekiem” osoby fizyczne w województwa śląskiego wyróżniające się w działalności proekologicznej. Nagrody te przyznawane są z okazji Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia. W tym roku regulamin konkursu został zmieniony. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym oraz izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska.

„Zielone Czeki” przyznawane są w sześciu kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje proekologiczne, w tym dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska oraz działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. W każdej kategorii wyłoniony może zostać tylko jeden laureat. Jeżeli jednak tak się zdarzy, że w którejś z kategorii „Zielony Czek” nie zostanie przyznany, możliwe będzie nagrodzenie dwóch osób lub zespołów w innej. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że przyznana może zostać również nagroda specjalna. Laureatów wybierać będzie kapituła składające się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Wnioski będą przyjmowane w biurze Funduszu do 29 marca, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie podczas gali z okazji Dnia Ziemi.
Red.

Dodaj komentarz