Solidar Śląsko Dąbrow

Rozpoczęło się XIV WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

W Zabrzu rozpoczęło się XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, podczas którego wybrane zostaną władze śląsko-dąbrowskiej „S” na kadencję 2023-2028. Uprawnionych do udziału w WZD jest 232 delegatów reprezentujących blisko 600 zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład struktur śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Podczas WZD wybrany zostanie przewodniczący Zarządu Regionu, członkowie Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, a także delegaci na krajowy wyborczy zjazd NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się w październiku w Spale. Oprócz wyborów regionalnych władz związku podczas zebrania delegaci podsumują ostatnie pięć lat działalności, omówią też bieżącą sytuację w poszczególnych branżach oraz główne kierunki działań śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w nowej kadencji.

Wśród najważniejszych tematów WZD znajdą się sprawy związane z realizacją umów z rządem dotyczących przyszłości regionu, przede wszystkim kwestia notyfikacji umowy społecznej z 2021 roku, a także funkcjonowania Funduszu Transformacji Śląska. Będzie omawiana też kwestia wewnętrznej reformy związku. Planowane jest również przyjęcie apelu w sprawie zbliżających się wyborów parlamentarnych.

ny