Solidar Śląsko Dąbrow

Rozpoczęła się Pielgrzymka Ludzi Pracy

W Częstochowie rozpoczęła się 41. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Mszy świętej odprawionej na jasnogórskim szczycie przewodniczył biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. W tym roku rola głównego organizatora wydarzenia przypadła Regionowi Śląsko-Dąbrowskiemu NSZZ „Solidarność”.

Tegoroczna Pielgrzymka, rozpoczęła się ok. godz. 17.00 od modlitwy i złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. O godzinie 19.00 rozpoczęła się msza święta na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył ks. Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki. W homilii bp. Kaszak mówił o znaczeniu ludzkiej pracy. Przywołał słowa encykliki „Laborem Exercens” św. Jana Pawła II. – Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem – cytował metropolita sosnowiecki.

Bp Kaszak odniósł się również do kwestii coraz większej liczby obcokrajowców, którzy imigrują do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia. – W Polsce brakuje rak do pracy. Posiłkujemy się obcokrajowcami i to nie tylko z Ukrainy, ale także z dalekich krajów. Dobrze, że są i u nas pracują, bo ich potrzebujemy – wskazywał metropolita. – Zatrudniając obcokrajowców, musimy zadbać o to, aby na polskiej ziemi nie byli oni wyzyskiwani, ale byli sprawiedliwie wynagradzani. Natomiast przybywający do naszego kraju powinni przestrzegać naszych praw i tradycji oraz szanować nasze uczucia religijne – dodał.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest: „Matko pomóż nam zło dobrem zwyciężać!”. Uczestniczą w niej członkowie NSZZ „Solidarność” reprezentujący różne branże i zawody. Główne uroczystości odbędą się tradycyjnie w niedzielę (17 września). Pielgrzymkowy dzień rozpocznie się o godz. 9.30 emisją filmu o bł. ks. Jerzym Popiełuszko na szczycie. Po modlitwie różańcowej na jasnogórskim szczycie zaplanowanej na godz. 10.10 pielgrzymów przywita przeor Jasnej Góry. Następnie głos zabierze przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. O godz. 11.00 rozpocznie się koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem abp Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Homilię wygłosi abp Adrian Galbas SAC, metropolita katowicki.

Modlitewne przygotowania do 41. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górą rozpoczęły się w ubiegłym roku. 28 października w Katowicach zainaugurowano peregrynację obrazu „Matki Bożej Robotników Solidarności” po Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Do września tego roku ikona odwiedziła w sumie 15 parafii na terenie archidiecezji katowickiej, diecezji sosnowieckiej i diecezji gliwickiej.

Tradycję dorocznych pielgrzymek robotników na Jasną Górę zapoczątkował przed przeszło 40. laty bł. ks. Jerzy Popiełuszko, obecny patron „Solidarności”. Hasło tegorocznej pielgrzymki „Matko pomóż nam zło dobrem zwyciężać!” nawiązuje do ulubionego cytatu ks. Jerzego z listu św. Pawła do Rzymian „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

łk