Solidar Śląsko Dąbrow

Rozpoczął się strajk włoski w JSW

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął się dziś strajk włoski. – Ta forma protestu polega na skrupulatnym i drobiazgowym przestrzeganiu podczas pracy wszystkich przepisów BHP i przepisów Prawa geologicznego i górniczego – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

Jak powiedział Brudziński, rozpoczęcie strajku włoskiego poprzedziły masówki przeprowadzane od od godz. 6.00 rano we wszystkich kopalniach spółki. – Poinformowaliśmy górników o przebiegu dotychczasowych rozmów w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, o postawie zarządu JSW i o przyczynach podjęcia tej formy protestu. Górnicy z aprobatą przyjmują nasze działania. Masówka w mojej kopalni zakończyła się oklaskami. Ludzie są zdeterminowani i gotowi na bezpośrednie rozmowy z zarządem. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu z grupami doradców, po 1000 osób z każdej kopalni, udamy się na takie rozmowy – mówi wiceszef Solidarności w JSW.

– Dzisiaj zbierane są też podpisy pod oświadczeniami, że pracownik jest gotów na prowadzenie wielokrotnych akcji strajkowych w terminach i w wymiarze ustalonym przez zakładowe organizacje związkowe. To forma referendum. Chodzi o zabezpieczenie przed ewentualnymi zarzutami o nielegalność akcji – wyjaśnił Brudziński.

Związki zawodowe z JSW S.A. domagają się 10-proc. podwyżki płac, utrzymania uprawnień pracowniczych oraz gwarancji, że proponowany przez resort skarbu pakiet związany z wejściem JSW giełdę ma podstawy prawne i faktycznie zostanie zrealizowany.

Jutro, 5 maja, o godz. 10.00 odbędzie kolejne spotkanie w ramach WKDS pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych działających w JSW a zarządem spółki.
 

Dodaj komentarz