Solidar Śląsko Dąbrow

Rozmowy z radą nadzorczą Kompanii

Do końca listopada zarząd Kompanii Węglowej ma opracować projekt programu restrukturyzacji spółki. Przed zatwierdzeniem programy rada nadzorcza wysłucha opinii strony społecznej na temat jego założeń. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania rady ze związkami zawodowymi działającymi w KW, które odbyło się 18 października w siedzibie spółki.

– Przedstawiciele rady nadzorczej zapewnili nas, że nowy program restrukturyzacji powinien zawierać nie tylko cięcia kosztów, ale również elementy sprzyjające rozwojowi spółki i utrzymaniu jak największej liczby miejsc pracy. Podkreślili też, że zależy im na rzeczywistym dialogu ze stroną społeczną. To ważna deklaracja, bo do tej pory dialog w sprawie programu naprawczego ograniczał się w zasadzie do tego, że zarząd informował nas podjętych już decyzjach – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Z prośbą o spotkanie związkowcy zwrócili się do rady nadzorczej spółki na początku października, po tym jak rada odrzuciła przygotowany przez zarząd projekt programu dostosowawczego. – Umówiliśmy się, że gdy nowa wersja programu będzie gotowa, spotkamy się ponownie i rada wysłucha naszej opinii na temat tego dokumentu – zaznacza Grzesik.

Dodaje, że zarząd Kompanii Węglowej najprawdopodobniej przedstawi radzie nadzorczej kilka wariantów programu restrukturyzacji. 16 października zarząd poinformował radę pracowników KW o tym, że rozważa m.in. zmniejszenie liczby kopalń z 15 do 7 poprzez łączenie funkcjonujących dzisiaj zakładów oraz obniżenie wynagrodzeń lub nawet redukcje zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych. – Mamy nadzieję, że to jest ten najbardziej drastyczny wariant i pozostałe będą się od niego znacząco różnić. Na razie jednak zarząd nie przedstawił nam żadnych szczegółów. Tak więc na ocenę jest jeszcze za wcześnie – podkreśla przewodniczący.

Dodaj komentarz