Solidar Śląsko Dąbrow

Rozmowy z Radą Nadzorczą JSW

Przedstawiciele związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej spotkali się w środę z członkami Rady Nadzorczej JSW. – Rozmawialiśmy o przyczynach konfliktu społecznego w spółce i przedstawiliśmy naszą ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

– Referendum strajkowe pokazało, że ten konflikt nie jest, jak usiłuje się to przedstawiać, wyłącznie sporem pomiędzy liderami związku a zarządem. To jest konflikt pomiędzy załogą a zarządzającymi spółką – podkreśla Brudziński. – Mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu członkowie Rady Nadzorczej uzyskali pełny obraz rzeczywistej sytuacji w JSW. Wierzymy, że po przeanalizowaniu informacji zarówno, tych które uzyskują od zarządu, jak i tych przedstawionych przez nas, podejmą działania mające na celu zmianę szkodliwego  sposobu zarządzania JSW. Mocno podkreślamy, że działania zarządu, którym się sprzeciwiamy, są szkodliwe nie tylko dla załogi, ale też dla akcjonariuszy spółki – dodaje wiceprzewodniczący „S” w JSW.

W piątek 6 lipca na wszystkich czterech zmianach wydobywczych w kopalniach JSW odbędą się dwugodzinne akcje strajkowe. Jak zaznaczają przedstawiciele związków zawodowych, zdecydowali się na taką formę protestu, aby do minimum ograniczyć ekonomiczne skutki strajku.

Akcja strajkowa w spółce to efekt braku porozumienia w dwóch sporach zbiorowych pomiędzy przedstawicielami załogi, a zarządem. Pierwszy spór dotyczył kwestii płacowych, drugi niekorzystnych umów o pracę dla pracowników zatrudnianych po 15 lutego 2012.

W przeprowadzonym przed dwoma tygodniami referendum 97 proc. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej  opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowych w spółce. Frekwencja w referendum wyniosła blisko 62 procent ogółu zatrudnionych.

 

Dodaj komentarz