Solidar Śląsko Dąbrow

Rozmowy przerwane do poniedziałku

Rozpoczęta 10 stycznia kolejna runda konsultacji przedstawicieli central związkowych z zarządem Kompanii Węglowej na temat programu restrukturyzacyjnego spółki została przerwana do poniedziałku. – Zarząd nie przygotował wszystkich informacji i materiałów, które zobowiązał się nam dostarczyć, dlatego kontynuowanie dzisiejszych rozmów było bezcelowe – poinformował Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności. 

W sobotę przedstawiciele związków zawodowych mają otrzymać od zarządu obiecane materiały i informacje. W poniedziałek o godz. 7.00 rozmowy zostaną wznowione. – Informacje, na które oczekujemy, dotyczą m. in. symulacji efektów wariantów rozwiązań proponowanych w programie restrukturyzacyjnym. Chcemy wiedzieć, jak w kilkuletniej perspektywie kształtowałyby się wyniki finansowe spółki w przypadku, gdyby kopalnia Knurów-Szczygłowice pozostała w strukturze Kompanii, a jak w sytuacji, gdyby została sprzedana oraz na co konkretnie i w jakich proporcjach miałyby być przeznaczone środki ze sprzedaży tego zakładu – mówi Jarosław Grzesik.

– Podczas piątkowych rozmów strony ustaliły, że kwestia planowanej redukcji zatrudnienia nie będzie omawiana w poniedziałek. W tej sprawie odbędzie się odrębne spotkanie we wtorek lub w środę w przyszłym tygodniu – informuje przewodniczący górniczej Solidarności.

W czasie spotkanie 10 stycznia po raz kolejny pojawiła się już kwestia wypłaty tzw. czternastek. – Zarząd zasugerował, żeby tę część wynagrodzenia górników za zeszły rok, wypłacić ludziom w ratach. Przy czym druga rata miałaby zostać wypłacona dopiero we wrześniu. Starliśmy się uświadomić zarządowi, że już sama propozycja takiej formy wypłacenia czternastki wywoła wzburzenie wśród górników. Przypomnieliśmy też, że takie rozwiązanie rodzi konieczność wypłacenia załogom za opóźnienie ustawowych odsetek. Ten temat z pewnością wróci podczas poniedziałkowych rozmów – dodaje szef górniczej „S”.

Dodaj komentarz