Solidar Śląsko Dąbrow

Rozmowy płacowe w spółkach działających na rzecz AMP zakończone

We wszystkich spółkach działających na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. zakończone zostały rozmowy płacowe. Solidarności udało się w tych podmiotach wynegocjować podwyżki na podobnym poziomie, co w AMP. Pracownicy spółek otrzymają również nagrodę roczną.

– Takie było nasze założenie i udało się je zrealizować w stosunku do spółek powiązanych kapitałowo z ArcelorMittal Poland. Niestety w przypadku spółek zatrudniających pracowników tymczasowych na rzecz AMP założenia tego w 100 proc. osiągnąć się nie udało. W kolejnych latach będziemy podejmowali podobne kroki, z większym naciskiem właśnie na tych pracowników. Uważamy bowiem, że ludzie zatrudnieni w spółkach wykonujących prace na rzecz AMP powinni być traktowani w taki sam sposób, jak załoga koncernu – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący zakładowej Solidarności.

7 lipca związki zawodowe podpisały porozumienie z pracodawcą w spółce AM Service Group, zajmującej się remontami oraz regeneracją i produkcją części zamiennych. Ok. 340 osób zatrudnionych w tej firmie otrzyma podwyżki w wysokości 100 zł brutto. Wraz z wypłatą za czerwiec pracownikom wypłacone zostanie wyrównanie za miesiące od stycznia do czerwca wraz z pochodnymi oraz pierwsza część nagrody rocznej. – To oznacza, że w lipcu pracownicy dostaną dodatkowo po ok. 1000 zł brutto – podkreśla Jerzy Goiński. Pozostała część nagrody zostanie wypłacona w dwóch ratach po 250zł w sierpniu i wrześniu. Dodatkowo, w zależności od osiągnięcia przez spółkę zaplanowanego wskaźnika EBITDA pracownicy mogą otrzymać w grudniu 300 zł brutto.

30 czerwca negocjacje płacowe zakończone zostały w spółkach Synergy Platform oraz w Ananke Business Communication. Uzgodniono, że w obydwu firmach wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 3 proc. Wyższe wynagrodzenia wypłacone zostaną już za czerwiec. Natomiast nagroda roczna wyniesie 1000 zł brutto. Jej pierwszą część w wysokości 500 zł brutto pracownicy otrzymają do 10 lipca. Kolejna wpłynie na konta załogi wraz z wynagrodzeniem za sierpień, czyli na początku września. W spółce Synergy Platform uzgodniono także, że w październiku strony przystąpią do dalszych negocjacji płacowych na 2016 rok.

Rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń w podmiotach działających na terenie ArcelorMittal Poland rozpoczęły się na początku czerwca, kilka dni po podpisaniu porozumienia płacowego w AMP. Zgodnie z zapisami tego porozumienia wynagrodzenia pracowników wzrosły o 100 zł brutto. Uzgodniono też, że otrzymają nagrodę roczną w wysokości 1000 zł płatną w dwóch transzach, a także w zależności od osiągniętego wskaźnika EBITDA mogą dodatkowo dodatkowo do 360 zł.

Pierwszą ze spółek, w której rozmowy zostały zakończone, był Kolprem, zajmujący się kompleksową obsługą kolejową ArcelorMittal Poland. Na  początku czerwca wynegocjowano tam wzrost płac i nagrodę roczną w takiej samej wysokości, co w AMP. 100 zł brutto więcej do płacy zasadniczej oraz nagrodę roczną w wysokości 1000 zł, płatną w dwóch transzach otrzymają też pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HK. Ta firma zajmuje się oczyszczaniem oraz dostarczaniem wody przemysłowej i pitnej do AMP, a także do części Dąbrowy Górniczej.

aga
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.