Solidar Śląsko Dąbrow

Rozmowy płacowe w Nitroergu

16 czerwca to ostateczny termin, jaki związki zawodowe działające w Nitroergu wyznaczyły zarządowi spółki na przedstawienie propozycji płacowych na 2014 rok. Mają one dotyczyć wysokości kwartalnej premii regulaminowej oraz przeszeregowań pracowników. – Oczekujemy na takie propozycje, które będą do zaakceptowania przez stronę społeczną – zaznacza Piotr Nowak, przewodniczący Solidarności w spółce.

Rozmowy płacowe rozpoczęły się w Nitroergu w lutym. – W marcu zarząd podkreślił, że na przeszeregowania może przeznaczyć 500 tys. zł. Taka kwota oznaczałaby, że każdy z pracowników otrzymałby zaledwie ok. 50 zł brutto. Nie mogliśmy się na to zgodzić – wyjaśnia przewodniczący zakładowej „S”.

Zdaniem związkowców spółka znajduje się w dobrej kondycji finansowej. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że firma tych pieniędzy nie przejada, one idą na inwestycje w nowe linie produkcyjne i technologie, ale załoga także powinna mieć swój udział w zysku – zaznacza Piotr Nowak. Przewodniczący „S” w Nitroergu przypomina, że przez pięć lat zakład znajdował się w kryzysie, a powolne wychodzenie z niego było możliwe dzięki wyrzeczeniom całej załogi. – Od 2012 roku widać wyraźną poprawę kondycji ekonomicznej firmy, więc oczekujemy, że poprzednie, bardzo trudne lata zostaną pracownikom zrekompensowane – dodaje.

Związkowcy mają nadzieję, że zarząd spółki poważnie podejdzie do dalszych rozmów. – Jeżeli tak się nie stanie, jesteśmy przygotowani na podjęcie bardziej zdecydowanych działań – zapowiadają.

ak

 

Dodaj komentarz