Solidar Śląsko Dąbrow

Rozmowy ostatniej szansy

W piątek 10 czerwca o godzinie 9.30  rozpoczną się kolejne rozmowy w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie konfliktu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.  Obok przedstawicieli strony społecznej i zarządu JSW w rozmowach wezmą udział przedstawiciele resortów gospodarki i skarbu.

– Otrzymaliśmy dziś z urzędu wojewódzkiego potwierdzenie tego terminu. W naszej ocenie są to rozmowy ostatniej szansy. Albo zakończą się porozumieniem, albo ostatecznym brakiem porozumienia i zaostrzeniem konfliktu społecznego w spółce. Oczywiście mamy nadzieję, że dojdzie do kompromisu i w końcu podpiszemy dokumenty zabezpieczające interesy pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Już najwyższy czas, aby zawrzeć odpowiednie porozumienia. Skutki dalszego zwlekania w tej sprawie mocno dotkną nie tylko pracowników JSW, ale również stronę rządową – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

Według informacji związkowców w rozmowach wezmą udział wiceminister gospodarki Rafał Baniak i wiceminister skarbu Krzysztof Walenczak.

Przedmiotem piątkowych negocjacji będą gwarancje zatrudnienia w momencie upublicznienia lub prywatyzacji spółki, przekazanie akcji  spółki wszystkim pracownikom JSW S.A., gwarancje utrzymania nadzoru nad spółką przez Skarb Państwa oraz wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc.

Dodaj komentarz