Solidar Śląsko Dąbrow

Rolnicy przyłączą się do wrześniowego protestu

NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych przyłączy się do wrześniowych akcji protestacyjnych. W czwartek 18 lipca przedstawiciele rolniczej „S” spotkali się w Warszawie z prezydium Sztabu Protestacyjnego.

– Chcielibyśmy aktywnie włączyć się w protest – zadeklarował Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI Solidarność – Wielokrotnie podnosiliśmy, że związki rolnicze są pomijane przy rozmowach w Komisji Trójstronnej oraz w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Mamy też swoje postulaty, dotyczące m.in. gospodarstw rodzinnych, obrotu ziemią czy systemu ubezpieczeń, które chcielibyśmy dołączyć – dodał.

Przewodniczący KK Piotr Duda zapewniał, że podczas wrześniowych protestów każda z grup uczestniczących w akcji będzie miała okazję zwrócić uwagę na swoje problemy. – Już wcześniej nas wspieraliście, więc z pewnością będzie się nam dobrze współpracowało – powiedział Duda.

Mieczysław Jurek, szef ZR Pomorza Zachodniego podkreślił, że w Szczecinie współpraca z rolnikami indywidualnymi układa się bardzo dobrze, a wiele postulatów pokrywa się z solidarnościowymi. Podczas spotkania ustalono również, że reprezentanci NSZZ RI „Solidarność” wejdą w skład ścisłego sztabu akcji.

www.solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz