Solidar Śląsko Dąbrow

Rolnicy i pracownicy protestują przeciwko polityce klimatycznej UE

W Warszawie trwa wspólna demonstracja rolników i pracowników. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zebrały się tysiące ludzi, którzy protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej i tzw. Europejskiemu Zielonemu Ładowi.

– Jesteśmy z rolnikami. Jesteśmy „Solidarnością”, związkiem zawodowym, który zawsze staje po stronie skrzywdzonych – powiedział, zwracając się do protestujących, przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. Szef związku zaznaczył, że za Europejski Zielony Ład odpowiedzialni są wszyscy politycy od lewa do prawa, a skutkiem unijnej polityki klimatycznej będzie osłabienie gospodarki. – Znowu będziemy niewolnikami we własnym kraju, bo wszystko jest podporządkowane tzw. niemieckiej gospodarce. Nie dawno mieliśmy piece węglowe przestawiać na gazowe, a za rok, dwa będziemy musieli likwidować gazowe – powiedział Piotr Duda.

Protest został zorganizowany przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz NSZZ „Solidarność”. Wśród demonstrujących znajduje się ok. 3 tysięcy związkowców ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, m.in. górnicy, hutnicy i pracownicy motoryzacji.

Na transparentach przywiezionych przez uczestników protestu widnieją hasła: „Polski rolnik. Ponad podziałami” „Głód poczujesz. Rolnika uszanujesz” oraz „Unijna polityka zabija rolnika”. Demonstranci przynieśli ze sobą także trumnę symbolizującą upadek polskiego rolnictwa. – Panie premierze, wołamy do Pana: Nie pogrzeb pan polskiego rolnictwa, polskiego leśnictwa, polskiego górnictwa – apelowali do szefa rządu.

Donald Tusk nie wyszedł do uczestników protestu. Jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji wyznaczył termin spotkania z rolnikami na sobotę 9 marca, co spotkało się z dezaprobatą protestujących. – Jesteśmy tu dzisiaj, wystarczy tylko do nas wyjść – podkreślali uczestnicy akcji.

Sprzed siedziby premiera demonstranci przejdą pod gmach Sejmu.

aga