Solidar Śląsko Dąbrow

Rodziny spłacające kredyty potrzebują natychmiastowego wsparcia

Natychmiastowe obniżenie oprocentowania kredytów do 3-4 proc. poprzez zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem, wprowadzenie stałych stóp procentowych dla zobowiązań kredytowych oraz trzyletni zakaz wypłaty dywidendy przez banki – tak w ocenie śląsko-dąbrowskiej Solidarności powinien wyglądać pakiet pomocy dla kredytobiorców. Zdaniem związkowców, propozycje rządu to za mało.

28 kwietnia Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko w sprawie wsparcia dla kredytobiorców. Jest to odpowiedź na pakiet rozwiązań zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego 25 kwietnia w Katowicach. W ocenie związkowców rządowe propozycje są niewystarczające, za bardzo skomplikowane lub termin ich wprowadzenia w życie jest zbyt odległy.

W szczególności zastrzeżenia śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” budzi plan zastąpienia stopy WIBOR korzystniejszym wskaźnikiem dopiero od przyszłego roku. – Wsparcie dla kredytobiorców jest potrzebne już dziś, a nie dopiero za 7 miesięcy – czytamy w stanowisku.

Zarząd Regionu postuluje natychmiastowe zawieszenie WIBOR-u i zastąpienie go, co najmniej do czasu wypracowania nowego wskaźnika stopą depozytową, która – jak wskazano w stanowisku – stanowi dziś realny koszt pozyskania pieniądza przez banki. W efekcie oprocentowanie kredytów spadłoby do poziomu 3-4 proc.

Kolejnym proponowanym instrumentem jest wprowadzenie od czerwca stałych stóp procentowych przynajmniej w odniesieniu do połowy zobowiązania kredytowego. Rozwiązanie to miałoby zostać zastosowane zarówno w odniesieniu do kredytów hipotecznych, jak i kredytów konsumenckich zaciąganych przez osoby fizyczne. – Kredyty konsumpcyjne niezwykle często są zaciągane przez gorzej sytuowane gospodarstwa domowe, np. na przeprowadzenie koniecznego remontu mieszkania. Dla wielu rodzin skorzystanie z tego rodzaju instrumentu finansowego często stanowi jedyną możliwość zakupu niezbędnych w codziennym życiu urządzeń takich, jak np. pralka czy lodówka – czytamy w stanowisku.

Związkowcy podkreślili też, że pakiet wsparcia dla kredytobiorców powinien dotyczyć w pierwszej kolejności kredytów hipotecznych. Jednakże w obecnej sytuacji, w której mamy do czynienia z rekordową inflacją i drastycznym wzrostem rat kredytów, pomocą powinny zostać objęte również kredyty konsumpcyjne.

W stanowisku śląsko-dąbrowskiej „S” wskazano również na potrzebę zapewnienia dodatkowej stabilności systemu bankowego wobec niepewnej sytuacji międzynarodowej oraz narastającego ryzyka światowej recesji gospodarczej. W tym celu zdaniem związkowców należy wprowadzić trzyletni zakaz wypłaty dywidendy przez banki. Miałoby to umożliwić im zbudowanie odpowiednich kapitałów rezerwowych, gwarantujących bezpieczeństwo klientów. – Rezerwy oparte na miliardowych zyskach sektora bankowego muszą zostać spożytkowane na zabezpieczenie polskiego społeczeństwa i gospodarki w tak trudnych czasach. Jeśli nie zostaną podjęte takie decyzje, blisko połowa zysków sektora bankowego zostanie wyprowadzona z naszego kraju i stanowić będzie zasilenie obcych systemów gospodarczych – napisali członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko zostało przesłane do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej z kopią do premiera Mateusza Morawieckiego. 25 kwietnia szef rządu zaprezentował pakiet wsparcia dla kredytobiorców w związku drastycznym wzrostem rat kredytów. Jego główne założenia to tzw. darmowe wakacje kredytowe, zastąpienie stopy WIBOR innym wskaźnikiem oprocentowania kredytu od 2023 roku oraz wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

łk
źródło foto: pixabay.com/CC0