Solidar Śląsko Dąbrow

Rocznica Porozumienia Katowickiego

10 września w Hucie Katowice w  Dąbrowie Górniczej odbyły się uroczyste obchody  33. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego pomiędzy strajkującymi robotnikami z Huty Katowice a komunistyczną władzą PRL. Tegoroczne obchody wyjątkowo zorganizowane zostały w przededniu przypadającej na 11 września rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego, z uwagi na rozpoczynające się właśnie w tym dniu związkowe protesty w Warszawie.

– Któż by przed laty pomyślał, że we wrześniu 2013 roku staniemy przed tym pomnikiem i znowu będziemy mówić, że wolność zrzeszania, wolne związki zawodowe są zagrożone. A ludzie, którzy podobno wywodzą się z solidarnościowego pnia, będę przygotowywali ustawę, która tak naprawdę może zlikwidować ruch związkowy w Polsce – mówił pod pomnikiem szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Podkreślał, że ludzie będący u steru władzy, a odwołujący się do swoich solidarnościowych korzeni, zapomnieli o strajkujących przed 33 laty robotnikach, zapomnieli o społeczeństwie. 

– W mojej ocenie to, czego robotnicy i całe polskie społeczeństwo dokonało 33 lata temu nie jest jeszcze dokończone. Być może tego dzieła dokończymy już wkrótce. Od jutra jesteśmy w Warszawie. Będziemy tam po to, żeby pokazać, że Solidarność  istnieje i będzie kontrolować każdą władzę, czy to się jej podoba, czy nie. Pokażemy, że Solidarność jest blisko ludzi. Jak będziemy razem tak jak 33 lata temu, to jestem pewny, że wreszcie doczekamy się takiej Ojczyzny, o jakiej marzyliśmy w sierpniu i wrześniu 1980 roku – powiedział Dominik Kolorz.

Uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego poprzedziła msza święta odprawiona w sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. Związkowcy złożyli też kwiaty pod krzyżem znajdującym się za bramą główną zakładu. W rocznicowych obchodach uczestniczyły solidarnościowe oraz uczniowskie poczty sztandarowe. Tradycyjnie już obecni byli związkowcy ze Stoczni Gdańskiej.

Sygnowane 11 września 1980 roku przez robotników z Huty Katowice i przedstawicieli władzy PRL Porozumienie Katowickie było ostatnim po Szczecińskim, Gdańskim i Jastrzębskim porozumieniem społecznym podpisanym przed 33 laty.
Dopiero ta umowa nadawała ogólnopolski charakter wszystkim zawartym wcześniej porozumieniom. Umożliwiała też powstanie jednej, ogólnopolskiej organizacji związkowej NSZZ Solidarność. Porozumienie Katowickie wymogło na komunistycznej władzy, by stworzyła legalne i prawne ramy dla tworzenia nowych związków zawodowych. Gwarantowało zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Komunistyczne władze zobowiązały się też do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym oraz ich rodzinom.

Dodaj komentarz