Solidar Śląsko Dąbrow

Rezerwat Las Segiet został powiększony

27 stycznia weszło w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie zwiększenia powierzchni jednego z najpiękniejszych rezerwatów przyrody znajdujących się w województwie śląskim. W wyniku tej decyzji wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO rezerwat Segiet będzie blisko trzy razy większy.

Rezerwat przyrody Segiet znajduje się na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Jest położony w najwyższych partiach Srebrnej Góry, jednego z największych wzniesień zachodniej części Garbu Tarnogórskiego, mezoregionu stanowiącego północną część Wyżyny Śląskiej.

Po powiększeniu powierzchnia rezerwatu wynosi ponad 90 ha. O przeszło 60 ha zwiększona została także jego otulina. – Głównym powodem poszerzenia rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych obszaru charakteryzującego się śladami długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka w postaci dawnych wyrobisk górniczych rudy żelaza, galmanu, galeny, srebra, pozyskiwanych metodą odkrywkową – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak zaznacza, do przedmiotów objętych ochroną dodane zostały także m.in. dawne wyrobiska górnicze. – Zmiana ta ma na celu podniesienie rangi chronionego terenu, zwracając uwagę na historię prowadzonego na tym obszarze górnictwa odkrywkowego – wyjaśnia.

To właśnie z rozwojem górnośląskiego górnictwa kruszcowego, które na tym terenie istniało już w XIV wieku, związana jest ochrona rezerwatowa Lasu Segieckiego. Rośnie on na obszarze mocno przekształconym przez działalność górniczą, co w głównej mierze zadecydowało o jego włączeniu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku.

Największym walorem Segietu jest las bukowy. Najstarsze drzewa liczą nawet 150 lat i sięgają wysokości prawie 40 metrów. – O wyjątkowości Lasu Segieckiego świadczą przede wszystkim sędziwe buki. Wiele z nich ma wymiary pomnikowe. Obwód największych dochodzi do 5 metrów. Moje obserwacje tego terenu pozwoliły na wyszczególnienie wyjątkowych walorów przyrodniczych w tym występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ze świata roślin na uwagę zasługują przede wszystkim storczyki takie jak obuwik pospolity oraz licznie występujące buławniki: mieczolistny, wielkokwiatowy i czerwony, które są wymienione w czerwonych księgach dla województwa śląskiego i Polski. Ponadto w Rezerwacie Segiet mamy jedyne na Wyżynie Śląskiej naturalne stanowisko tojadu dzióbatego, który jest rośliną górską – podkreśla Wojciech Sutor, miłośnik przyrody, który współpracował z RDOŚ przy zwiększeniu rezerwatu i opracował plany jego poszerzenia. Jak dodaje, w rezerwacie występuje także 49 gatunków drzew i krzewów, 174 gatunki runa, 11 gatunków paprotników. – Rezerwat Segiet to zdaniem wielu przyrodników najcenniejszy las Wyżyny Śląskiej – podkreśla.

Podczas prac nad powiększeniem rezerwatu zdecydowano o włączeniu do niego także większej części stanowiska dokumentacyjnego Blachówka. Chroniona w ramach tego stanowiska przyroda to nieczynne wyrobisko dolomitu, gdzie znajdują się zlokalizowane pod rezerwatem otwory wlotowe do Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich. To jedno z ważniejszych w Polsce zimowisk rzadkich gatunków nietoperzy.
Jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w ostatnim czasie obszar ochrony rezerwatowej zwiększył się w naszym województwie łącznie o 108 ha. W grudniu powiększony został rezerwat Las Murckowski w Katowicach.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach