Solidar Śląsko Dąbrow

Rezerwat Las Murckowski będzie jeszcze większy

Las Murckowski, jeden z dwóch znajdujących się w Katowicach rezerwatów przyrody, zostanie powiększony o 40 hektarów. Decyzję w tej sprawie podjął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Wejdzie ona w życie 7 grudnia tego roku.

Po zmianach rezerwat będzie się składał z trzech części, których łączna powierzchnia wyniesie ponad 141 hektarów. Ponadto wokół każdej z części powstanie strefa ochronna, tzw. otulina. Jak zaznacza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka, o stworzenie otuliny wokół rezerwatu zabiegali leśnicy, przyrodnicy i społecznicy. – Dzięki tej strefie rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości – mówi Mierczyk-Sawicka.

W lipcu ubiegłego roku z wnioskiem o zwiększenie powierzchni rezerwatu zwrócili się do RDOŚ przedstawiciele katowickiego Nadleśnictwa. Wstępnie brano pod uwagę objęcie ochroną rezerwatową dodatkowych 15 hektarów powierzchni leśnej. Jednak podczas prac zdecydowano o włączeniu do rezerwatu także północnych fragmentów lasu. – Las ten tworzą liczne starodrzewia dębowe i bukowe, drzewa dziuplaste. Występują tam lokalne zabagnienia ze źródłami i fragmentami potoku Przyrwa, pozostałości biedaszybów oraz dużo niewielkich wąwozów, czy też jarów, będących śladami leśnej promenady wiodącej do ówczesnego Wzgórza Erdmanna. Elementy te cechują ten obszar jako wybitny pod względem przyrodniczym i historyczno-kulturalnym – podkreśla Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.
Rezerwat Las Murckowski został utworzony w 1953 roku w celu ochrony pozostałości po dawnej Puszczy Śląskiej – nieistniejącego już kompleksu lasów nizinno-wyżynnych, który dawniej obejmował powierzchnię prawie 400 tysięcy hektarów na obszarze Górnego Śląska.

W rezerwacie znajdują się liczące 150-220 lat drzewostany bukowe, liczne pomnikowe okazy dębów i buków oraz rzadkie i chronione gatunki zwierząt i roślin. Początkowo rezerwat obejmował obszar o powierzchni 7,04 hektara i nie nadano mu żadnej nazwy. Pojawiła się ona dopiero w 1977 roku.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach