Solidar Śląsko Dąbrow

Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wybrał członków Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018. Spośród delegatów na KZD z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obok przewodniczącego Piotra Dudy do składu KK wybrani zostali:  Bogdan Biś, Piotr Czypionka, Jerzy Goiński, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Sławomir Kozłowski, Justyna Latos, Henryk Nakonieczny i Waldemar Sopata.

Członkiem Komisji Krajowej jest również Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Komisja Krajowa na kadencję 2014-2018 liczy 104 osoby. 56 zostało wybranych w głosowaniu przez delegatów Krajowego Zjazdu, pozostali to przewodniczący regionalnych zarządów związku i szefowie sekretariatów branżowych. Wybór na stanowisko przewodniczącego w tych strukturach oznacza automatycznie wejście w skład Komisji Krajowej.

W Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 nasz region reprezentować będzie Halina Cierpiał.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *