Solidar Śląsko Dąbrow

Remunicypalizacja usług publicznych w Jaworznie

Od początku października spółka Wodociągi Jaworzno zajmuje się też gospodarką odpadami komunalnymi. W tym celu w firmie utworzono nowy dział, w którym docelowo zatrudnionych zostanie ok. 70 osób. Zakupiono także niezbędny sprzęt.
 
To odpowiedź na decyzję władz samorządowych dotyczącą przejęcia przez miasto wywozu śmieci i scedowania tego obowiązku na wodociągi. – Dla mieszkańców Jaworzna to korzystna zmiana, bo jakość usług z pewnością się poprawi. Niemniej dla naszej firmy to ogromne wyzwanie, które wzbudziło niepokój wśród pracowników. Najbardziej obawialiśmy się, że spółka straci stabilność finansową, co odbije się na załodze. W listopadzie zeszłego roku zorganizowaliśmy spotkanie z prezydentem miasta, który zapewnił, że sytuacja pracowników nie ulegnie zmianie – mówi Andrzej Dudzik, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. 
 
O zamiarze rezygnacji z usług firm zewnętrznych i zlecenia wywozu śmieci wodociągom władze samorządowe poinformowały 2 lata temu. Proces przejęcia przez miasto działalności, która wcześniej została sprywatyzowana, nazywany jest remunicypalizacją usług publicznych. By przygotować się do dodatkowej działalności wodociągi zakupiły specjalistyczny sprzęt, m.in. śmieciarki o łącznej wartości wynoszącej ponad 17 mln zł. 
 
Nabór pracowników do nowego działu rozpoczął się w połowie września. Część zatrudnianych osób to pracownicy zlikwidowanego w 2018 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Rok wcześniej firma przegrała przynoszący jej najwięcej dochodów przetarg na wywóz nieczystości z terenu Jaworzna i straciła rentowność. – Przyjmowani są kierowcy, operatorzy sprzętu, ładowacze – dodaje przewodniczący „S” w jaworznickich wodociągach.
 
Przedstawiciele związku biorą udział w spotkaniach z nowo zatrudnianymi pracownikami i informują ich o korzyściach płynących z przynależności do „Solidarności”. Podkreślają, że „S” co roku negocjuje z pracodawcą podwyżki wynagrodzeń i nagrodę z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej. – Te argumenty trafiają do ludzi, do „S” już zapisało się kilkanaście osób, czekamy na kolejne deklaracje. Siłą związku są jego członkowie – mówi Dudzik.
 
„Solidarność” jest jedyną organizacją związkową działającą w spółce Wodociągi Jaworzno. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należało do niej 176 osób, czyli  większość liczącej ok. 260 osób załogi firmy.
 
aga
źródło foto: wodociagi.jaworzno.pl
 

Dodaj komentarz