Solidar Śląsko Dąbrow

Rekordowe wydatki na ochronę środowiska

Ponad miliard złotych przeznaczył w 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działania związane z ochroną środowiska w województwie śląskim. To najwięcej od 28 lat, czyli od początku istnienia tej instytucji.

Łącznie na wsparcie różnego rodzaju działań proekologicznych katowicki WFOŚiGW przekazał w zeszłym roku 1 miliard 2 miliony złotych. Zdecydowaną większość, blisko 873 mln zł, stanowiły wydatki na walkę ze smogiem. – Ta kwota robi olbrzymie wrażenie. Mogę powiedzieć, że to historyczny wynik. Do tej pory Fundusz tak dużych pieniędzy rocznie na dofinansowania nie przeznaczał. Tym bardziej że przecież ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się bowiem pandemia Covid-19 i mieliśmy obawy, czy wiele działań prowadzonych przez beneficjentów nie zostanie sparaliżowanych bądź mocno ograniczonych. Jak widać, tak się nie stało – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok, najwięcej środków przekazanych zostało na poprawę jakości powietrza. Z kolei na ochronę wód, adaptację do zmian klimatu i gospodarkę wodną przeznaczono blisko 65 mln zł. Fundusz wspiera także przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, na które w zeszłym roku wydał w sumie ponad 31 mln zł. Dofinansowywane są też projekty związane z edukacją ekologiczną, wspieraniem różnorodności biologicznej i zarządzaniem środowiskowym w regionie.

Największe środki pochodzą z zasobów własnych Funduszu. Z nich w ubiegłym roku udzielono dofinansowania na kwotę prawie 395 mln zł. WFOŚiGW w Katowicach aktywnie uczestniczy też we wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, udzielił wsparcia w łącznej wysokości 388 mln zł złotych. Z kolei ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – niemal 220 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, która realizuje działania proekologiczne na terenie województwa śląskiego.

Agnieszka Konieczny
źródło infografiki: WFOŚiGW Katowice