Solidar Śląsko Dąbrow

Regionalne obchody upamiętniające społeczny opór wobec stanu wojennego

W środę 13 grudnia w Zabrzu Zaborzu rozpoczną się regionalne obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

O godz. 12.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji internowanych w stanie wojennym. Po mszy około godz. 13.00 uczestnicy obchodów złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą internowanych.

Obóz internowania w Zabrzu Zaborzu, który mieścił się nieopodal kościoła pw. św. Jadwigi, był największym tego typu ośrodkiem odosobnienia w naszym regionie. Internowano w nim głównie działaczy opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego. Od siedmiu lat regionalne obchody upamiętniające opór społeczeństwa wobec stanu wojennego organizują wspólnie śląsko-dąbrowska Solidarność, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze samorządowe Zabrza.

and
źródło foto: wikipedia.org/Nemo5576

 

Dodaj komentarz