Solidar Śląsko Dąbrow

Regionalne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W Zabrzu Zaborzu odbyły się regionalne uroczystości związane z 38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Uczestnicy obchodów dziękowali działaczom opozycji, którzy byli wówczas internowani i szykanowani za poświęcenie, odwagę i determinację w walce o wolną Polskę. 
 
W obchodach wzięli udział internowani i represjonowani w stanie wojennym oraz m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, władz samorządowych, reprezentanci krajowych i regionalnych struktur „Solidarności” oraz delegacje związku z zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
 
Podczas uroczystości poświęcono nową, marmurową tablicę upamiętniającą internowanych w stanie wojennym, przed którą następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W trakcie obchodów odczytany został list od premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu podkreślił, że każdy etap dochodzenia Polski do wolności był bardzo ważny, a każda kolejna próba odzyskania suwerenności, nie byłaby możliwa bez ofiar i poświęceń. – Chylę czoła przed doświadczonymi represjami, szykanami, internowaniem i więzieniem. Bez Państwa determinacji, wiary w sens tamtej walki nie byłoby nas tutaj, nie byłoby wolnej Polski – napisał premier Morawiecki.
 
Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz przypomniał, że 38. lat temu zakończył się karnawał „Solidarności”. – Wy tutaj zebrani zostaliście aresztowani, byliście bici, chciano w was zniszczyć wolność, chciano w was zniszczyć solidarność. Komunistom na szczęście to się nie udało – powiedział.
 
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Jadwigi koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Puchały, kapelana śląsko-dąbrowskiej „S”.
 
Obóz internowania w Zabrzu Zaborzu mieszczący się nieopodal tego kościoła był największym ośrodkiem odosobnienia na Śląsku w stanie wojennym. Internowano w nim głównie działaczy opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego. 
 
Regionalne obchody społecznego oporu wobec wprowadzenia stanu wojennego organizują wspólnie śląsko-dąbrowska „Solidarność”, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze samorządowe miasta Zabrza.
 
ak
 

Dodaj komentarz