Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum strajkowe w Yazaki

4 czerwca o godz. 4.00 rano  załoga Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie przystąpi do referendum strajkowego. W głosowaniu pracownicy spółki odpowiadać będą na pytanie: Czy jesteś za poparciem żądań płacowych przedstawionych pracodawcy przez NSZZ Solidarność?

Od 1 lutego w firmie trwa spór zbiorowy. Związkowcy z Solidarności domagają się m.in. podwyżki płacy zasadniczej o 500 zł brutto dla wszystkich pracowników, przywrócenia premii frekwencyjnej oraz wprowadzenia od 2013 roku stałych premii świątecznych wysokości 1000 zł brutto na Święta Bożego Narodzenia i 500 zł brutto na Święta Wielkanocne.  Żądają też wprowadzenia od 1 lutego 2013 dodatku do pracy na zmianie popołudniowej w wysokości 10 proc. stawki godzinowej oraz dodatku dla pracowników z ponad 3-letnim stażem pracy w firmie w wysokości 1 proc. płacy zasadniczej za każdy przepracowany rok. Postulują również zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.

– Pracodawca utrzymuje, że nasze żądania przekraczają możliwości finansowe spółki. Twierdzi, że w firmie jest kryzys i podwyżek nie będzie. My z kolei wiemy, że spółka m.in. realizuje nowe inwestycje oraz przyjęcia do pracy. Wiemy też, że za pensje na poziomie płacy minimalnej nasi pracownicy nie mogą przeżyć od dziesiątego do dziesiątego – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w YAPP.

Przedstawiciele Solidarności liczą na wysoką frekwencję załogi w głosowaniu. – Chcemy pokazać pracodawcy, że na podwyżki czekają wszyscy pracownicy, że to nie jest „widzimisię” Solidarności. W naszej firmie na wzrost płac jakoś nigdy nie było dobrego okresu. A koszty utrzymania drastycznie rosną. Mamy nadzieję, że liczny udział pracowników w głosowaniu skłoni zarząd spółki do zmiany stanowiska – mówi Katarzyna Grabowska.

Referendum zakończy się 6 czerwca o godz. 23.00. W tym dniu odbędą się też kolejne mediacje pomiędzy stronami sporu. – Jeśli się nie dogadamy, a załoga w referendum opowie się za strajkiem, to akcję zorganizujemy po 21 czerwca, bo do tego czasu zadeklarowaliśmy swój udział w mediacjach – informuje Katarzyna Grabowska

Spółka Yazaki w Mikołowie zatrudnia około 1,4 tys. osób. Średnia płaca produkcyjna w zakładzie wynosi 1,9 tys. zł brutto. Spółka zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. Jej właścicielem jest japoński koncern Yazaki.

Dodaj komentarz