Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum strajkowe w Yazaki

4 października w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie rozpoczęło się referendum strajkowe. Związkowcy domagają się podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników firmy o 500 zł brutto.
 
– Referendum rozpoczęło się o godz. 9.00 na jednej z zakładowych stołówek i cieszy się dużym poparciem wśród pracowników – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w YAPP. Podkreśla, że głosowanie potrwa do 13 października. – Urna będzie wystawiana kolejno na każdej stołówce, tak by wszyscy pracownicy mogli wziąć udział w referendum w miejscu dogodnym dla siebie, podczas przerwy śniadaniowej, przed rozpoczęciem pracy lub po jej zakończeniu – dodaje.
 
Decyzja o przeprowadzeniu referendum została podjęła przez zakładową organizację NSZZ Solidarność. – Chcemy poznać opinię pracowników, dowiedzieć się, czy popierają naszą walkę o wyższe wynagrodzenia i są gotowi przyłączyć się do akcji strajkowej, jeśli zostanie zorganizowana. Wyniki referendum będą wiążące – dodaje Katarzyna Grabowska,
 
Podkreśla, że zarobki pracowników produkcyjnych w firmie są niskie i nieadekwatne do wykonywanej przez nich pracy. Średnia płaca zasadnicza na wydziałach produkcyjnych to 2112 zł brutto. Natomiast średnie wynagrodzenie z dodatkiem stażowym, z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz ze świadczeniem urlopowym wynosi ok. 2280 zł brutto. – Takie płace zniechęcają ludzi do pracy w Yazaki. Tylko od stycznia do końca sierpnia tego roku z firmy odeszło 500 osób. 9 na 10 nowo zatrudnionych pracowników nie jest w stanie przepracować nawet roku. Pozostali są zmęczeni ciągłym przyuczaniem nowych osób do pracy. Dlatego domagamy się znaczących podwyżek wynagrodzeń, które pozwolą ustabilizować zatrudnienie – dodaje przewodnicząca Solidarności w mikołowskiej spółce.
 
Oprócz wzrostu płac strona związkowa przedstawiła pracodawcy postulaty dotyczące m.in. objęcia wszystkich pracowników firmy premią frekwencyjną, podwyższenia premii świątecznej oraz wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjnej dla osób, które przez cały rok nie opuściły ani jednej dniówki.
 
Spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń został wszczęty przez zakładową Solidarność 21 lipca i wszedł już w etap mediacji. Ostanie rozmowy z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się 26 września, ale nie doprowadziły do przełomu. 
 
Jak informuje Katarzyna Grabowska, w odpowiedzi na postulaty strony związkowej pracodawca zaproponował podwyżki uzależnione od stażu pracy. Osoby, które przepracowały w Yazaki mniej niż 3 miesiące nie otrzymałyby nic. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników o stażu pracy od 3 miesięcy do 2 lat miałoby wynosić 2150 zł brutto. Osoby posiadające staż pracy w firmie od 2 do 10 lat dostałyby podwyżkę wynoszącą 200 zł brutto, a powyżej 10 lat, 225 zł brutto. – Takie rozwiązania nie satysfakcjonują pracowników – mówi przewodnicząca Solidarności w Yazaki. Kolejne rozmowy płacowe z udziałem mediatora zaplanowane zostały na 18 października, 
 
Spółka Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. Firma zatrudnia ok. 2200 osób. Do Solidarności należy ponad 1000 pracowników.
 
aga
 

Dodaj komentarz