Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum strajkowe w PKP S.A.

17 sierpnia w spółce PKP S.A. rozpoczęło się referendum strajkowe. Solidarność domaga się podwyżek płac o 500 zł dla każdego pracownika oraz wypłaty nagrody z okazji Dnia Kolejarza w wysokości 1000 zł. Głosowanie potrwa do 10 września.

– 11 sierpnia nasze struktury przekształciły się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Referendum potrwa aż do 10 września ze względu na to, że nasi pracownicy są rozsiani po całej Polsce. Po zakończeniu głosowania zdecydujemy, jaką formę będą miały akcje protestacyjno-strajkowe. W najbliższych dniach zaapelujemy do innych związków zawodowych działających w PKP S.A o wsparcie naszej akcji – mówi Barbara Miszczuk, przewodnicząca Sekcji Zawodowej NSZZ Solidarność Pracowników PKP S.A.

Związkowcy podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego, gdyż w ich ocenie pracodawca unika negocjacji w ramach trwającego od zeszłego roku sporu zbiorowego w spółce. – Zarząd nie uznaje sporu zbiorowego, mimo że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stwierdziło, że spór jest legalny. Do podjęcia rozmów nie skłoniło go nawet wyznaczenie przez ministerstwo mediatora. Strajk jest dla nas ostatecznością. Wciąż liczymy, że pracodawca wreszcie przystąpi do negocjacji i zacznie traktować przedstawicieli pracowników po partnersku – zaznacza przewodnicząca.

Podkreśla, że celem żądań płacowych zgłoszonych przez Solidarność jest przede wszystkim usunięcie dysproporcji w zarobkach pracowników spółki. – Zamiast przyznać podwyżki płac wszystkim pracownikom, pracodawca zaproponował je tylko kilkudziesięciu osobom. Nowo przyjmowani pracownicy otrzymują wysokie, dobrze płatne stanowiska, a wynagrodzenia pracowników z wieloletnim stażem pracy stoją w miejscu. 500 zł podwyżki to nasz postulat, ale jesteśmy gotowi rozmawiać. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby pracownicy za jednakową pracę byli jednakowo wynagradzani – tłumaczy Barbara Miszczuk.

PKP S.A. jest spółką ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. Jest podmiotem dominującym w całej Grupie PKP. Do jej zadań należy m.in. nadzór i koordynacja działań innych spółek Grupy. PKP S.A jest również właścicielem większości dworców kolejowych w Polsce, 22 tys. mieszkań i ponad 100 tys. działek nieruchomościowych. Spółka zatrudnia ok. 2300 pracowników.    

łk
źródło foto: commons.wikimedia.org/Axe

Dodaj komentarz