Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum strajkowe w JSW

7 i 8 kwietnia we wszystkich kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowejodbędzie się referendum – poinformował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW S.A. Załogi kopalń zdecydują o przeprowadzeniu akcji protestacyjno-strajkowych  w spółce do strajku włącznie.

Jak powiedział Roman Brudziński wiceszef Solidarności w JSW, decyzja o tym, że referendum potrwa 2 dni, spowodowana jest zachowaniem pracodawcy, który zdaniem związkowców w sposób znaczący utrudnia możliwość przeprowadzenia referendum zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. – Prezes zakazał wydawania nam list pracowników uprawnionych do udziału w głosowaniu. Z ustawy jasno wynika, że strajk musi być poprzedzony referendum, w którym prawo wypowiedzenia się musi mieć 100 proc. załogi.  Aby taką możliwość zapewnić, musimy posiadać kompletne listy pracowników, którymi dysponuje wyłącznie pracodawca – tłumaczy przewodniczący.

Wczoraj w Katowicach odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ws. prywatyzacji spółek węglowych powołanego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Na obradach nie pojawił się zaproszony przez związkowców minister skarbu Aleksander grad ani żaden inny przedstawiciel resortu. – To dowodzi tylko, że prywatyzacja JSW jest robiona na szybko, tylko i wyłącznie po to, żeby załatać dziurę budżetową. Jeżeli Ministerstwo Gospodarki, które jest właścicielem spółki nie podjęło na dzień dzisiejszy jeszcze żadnej decyzji, nie podjęło uchwały o wszczęciu procedury związanej z przekształceniami własnościowymi, a minister skarbu podaje już termin prywatyzacji, to jest to dla nas zupełnie nieczytelne. Dzisiaj nie wiemy kto tak naprawdę sprawuje nadzór nad JSW czy to jest Ministerstwo Gospodarki, czy Ministerstwo Skarbu Państwa. – ocenia Brudziński.

W spotkaniu ze związkowcami udział wzięła wiceminister odpowiedzialna w resorcie gospodarki za górnictwo Joanna Strzelec-Łobodzińska. Przedstawiciele związków po raz kolejny podkreślili, że nie zgadzają się na taką prywatyzację spółek węglowych, która nie gwarantuje zachowania kontroli Skarbu Państwa nad górnictwem.

Od 28 marca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa pogotowie strajkowe dotyczące sporu na tle płacowym. Strona związkowa domaga się 10 proc. podwyżki wynagrodzeń dla załóg spółki.
 

Dodaj komentarz