Solidar Śląsko Dąbrow

Razem u prezydenta i marszałka

Komisje zakładowe NSZZ Solidarność działające w placówkach podległych prezydentowi Katowic oraz marszałkowi województwa śląskiego utworzyły komisję koordynacyjną. Jej przewodniczącą została Sylwia Delikat, wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w Katowicach.

Miejska Komisja Koordynacyjna Pracowników Samorządowych NSZZ Solidarność zrzesza kilkaset osób zatrudnionych m.in. w Urzędzie Miejskim, Zakładzie Zieleni Miejskiej, Straży Miejskiej, DPS Przystań, bibliotekach, muzeach oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – We wszystkich placówkach podległych prezydentowi miasta oraz marszałkowi województwa pojawiają się podobne problemy. Uznaliśmy, że łatwiej je będzie rozwiązywać, jeżeli działania poszczególnych organizacji związkowych zostaną skoordynowane – wyjaśnia Sylwia Delikat.

Podkreśla, że największym problemem jest brak podwyżek wynagrodzeń. – Pensje pracowników samorządowych praktycznie stoją w miejscu od czterech lat. Jeżeli jakiekolwiek podwyżki miały miejsce, to ich kwota była żenująco niska – dodaje przewodnicząca MKK. W 2010 roku budżet miasta Katowice i jednostek samorządowych został obcięty o 5 proc. Zamrożone zostały również wynagrodzenia pracowników samorządowych. – Od tego czasu inflacja wyniosła kilkanaście procent. Podniesiony został też podatek VAT. To wypłynęło na pogorszenie warunków życia tej grupy zawodowej – mówi Sylwia Delikat. Jej zdaniem, rozmowy na tematy płacowe z dyrektorami placówek nie przyniosły efektów, ponieważ dysponują oni środkami przydzielonymi przez Urząd Miasta. Dlatego związkowcy z MKK zamierzają doprowadzić do negocjacji z prezydentem Katowic i marszałkiem województwa. Napisali już do nich pisma w tej sprawie. – Najważniejszą rzeczą, jaką chcielibyśmy uzyskać, jest wprowadzenie podwyżek do planów budżetowych na przyszły rok – mówi Delikat.

Związkowcy mają nadzieję, że problem niskich zarobków pracowników samorządowych zostanie rozwiązany w drodze negocjacji. – Jeżeli nam się nie uda, rozważymy kolejne działania, jakie umożliwia nam statut i przepisy prawa np. jako środek presji wykorzystamy informację publiczną i pikiety, może strajk solidarnościowy. Mamy już deklaracje wsparcia ze strony innych grup zawodowych – podkreśla przewodnicząca MKK.

Sylwia Delikat zapowiada, że kolejnym krokiem będzie utworzenie Regionalnej Sekcji Pracowników Samorządowych. W jej skład wejdą wszystkie komisje zakładowe NSZZ Solidarność działające w instytucjach samorządowych w naszym regionie.

Dodaj komentarz