Solidar Śląsko Dąbrow

Ratują drzewa zniszczone przez powódź

W Bieruniu rozpoczęła się akcja odbudowy zieleni zniszczonej w wyniku majowej powodzi. Do końca listopada posadzonych tutaj zostanie ponad 9 tysięcy drzew i krzewów.
Bieruń był jedną z najbardziej zniszczonych przez powódź miejscowości. W niektórych zalanych miejscach woda stała ponad 70 dni. W tym czasie obumarły znajdujące się tam drzewa i krzewy, wiele z nich porwała rzeka. Po opadnięciu wody powodziowej okazało się, że wiele drzewostanów, zarówno na terenach gminnych, jak i posesjach prywatnych, zostało całkowicie zniszczonych – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW.
Odtworzenie zieleni w gminie będzie możliwe dzięki dotacji przyznanej przez zarząd Funduszu, w wysokości 300 tys. zł. W pierwszej kolejności drzewa i krzewy posadzone zostaną w miejscach rekreacyjnych i takich, które do tej pory pełniły funkcje ekologiczne i zdrowotne. – Środki Funduszu pozwolą na odtworzenie stanu zieleni sprzed powodzi. W tym celu zakupiono drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste kilkudziesięciu gatunków – dodaje Biernat.
Red.

Dodaj komentarz