Solidar Śląsko Dąbrow

Ramowe porozumienie płacowe w Grupie Tauron Polska Energia

Jednorazowa premia w tym i w przyszłym roku oraz podwyżki płac zasadniczych w 2019 roku – to najważniejsze zapisy ramowego porozumienia płacowego podpisanego przez zarząd  Grupy Tauron Polska Energia oraz prezydium działającej w Grupie Rady Społecznej. Wysokość premii w poszczególnych spółkach zostanie uzgodniona przez reprezentantów związków zawodowych i przedstawicieli zarządów tych spółek.
 
– Pracownicy mogą mieć poczucie stabilizacji i pewność, że w tym roku oraz w ciągu najbliższych dwóch lat otrzymają dodatkowe środki – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Rady Społecznej w Grupie Tauron. Podkreśla, że podczas rozmów wynegocjowano kwotę bazową, a wysokość premii w poszczególnych spółkach zostanie uzgodniona przez ich zarządy oraz reprezentantów związków zawodowych w o oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Brane będą pod uwagę zarówno wyniki całej Grupy jak i poszczególnych spółek.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia ramowego podpisanego 8 czerwca premia za 2017 rok zostanie wypłacona najpóźniej 31 sierpnia. Jednorazową premię pracownicy Grupy Tauron PE otrzymają także w przyszłym roku, natomiast w IV kwartale 2018 roku rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w 2019 roku.
 
Rozmowy z przedstawicielami zarządu prowadzone były przez reprezentantów związków zawodowych od marca tego roku. – Obie strony nie są do końca zadowolone, co świadczy o tym, że negocjacje były bardzo trudne. Plany rzeczowo-finansowe na ten rok nie zakładały żadnych regulacji płacowych. Środki na premie udało się wypracować poprzez wprowadzenie w poszczególnych spółkach programów poprawy efektywności – mówi Waldemar Sopata.
 
Tauron Polska Energia jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Grupa zajmuje się m.in. wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. W jej skład wchodzą spółki: Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Dystrybucja, Tauron Ciepło oraz Taruon Sprzedaż i Tauron Obsługa Klienta. Łącznie w Tauron Polska Energia zatrudnionych jest ponad 24 tys. osób. W skład Rady Społecznej działającej w Tauron PE wchodzą przedstawiciele trzech reprezentatywnych organizacji związkowych.
 
aga
 

Dodaj komentarz