Solidar Śląsko Dąbrow

Przyszłość spółki rozstrzygnie się w Sylwestra?

Na 31 grudnia zwołano kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A. Jedynym punktem WZA jest głosowanie na temat przejęcia spółki przez Enpower Service sp. z o.o. i przekształcenia TC w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

To będzie już kolejna w tym miesiącu próba przeforsowania przekształcenia, któremu sprzeciwiają się drobni akcjonariusze i związki zawodowe w Tauron Ciepło. – W mojej ocenie termin nie został wybrany przypadkowo. Wskazuje na determinację większościowego akcjonariusza, czyli Tauronu Polska Energia, aby przekształcenia dokonać jeszcze w tym roku. Forsujący pomysł przejęcia i przekształcenia spółki liczą pewnie, że w Sylwestra większość drobnych akcjonariuszy nie weźmie udziału w WZA – mówi Piotr Wujec, pełnomocnik drobnych akcjonariuszy.

– Co prawda WZA zwołano na godz. 10.00, ale termin zakończenia nie jest znany. Być może większościowy akcjonariusz chce tuż przed północą, bez obecności drobnych akcjonariuszy przegłosować uchwałę i szampanem uczcić podwójną okazję. Niemniej będzie to przedwczesne świętowanie. Już teraz mamy szereg podstaw, aby zaskarżyć do odpowiednich instytucji postępowanie zarządu Tauron Ciepło S.A. w tej sprawie – podkreśla pełnomocnik.

Pierwsze WZA, na którym planowano przeforsować uchwałę o przekształceniu spółki, rozpoczęło się 9 grudnia. Pełnomocnik drobnych akcjonariuszy złożył do protkołu zażalenie związane m.in. z uchybieniami, które wskazują na dyskryminację drobnych akcjonariuszy. WZA przerwano do 12 grudnia. –  Podczas kontynuacji postarano się część uchybień usunąć, ale nie wszystkie. Zarząd TC S.A. jest zobowiązany, aby przedstawić drobnym akcjonariuszom przyczyny i cele przekształcenia. Prawdopodobnie nie zdołał przygotować takiej informacji, dlatego punkt o głosowaniu uchwały w tej sprawie został skreślony i dlatego też zdecydowano o zwołaniu kolejnego zgromadzenia w tej sprawie – tłumaczy Piotr Wujec.

Akcjonariusze, których reprezentuje Wujec, to przede wszystkim pracownicy firm, wchodzących w skład TC S.A. W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem Tauron Ciepło S.A. z  mniejszych zakładów ciepłowniczych pracownicy otrzymywali w formie rekompensat lub nabywali akcje firmy. Obawiają się, że po przekształceniu spółki ich akcje staną się bezwartościowe. Problem dotyczy kilkuset pracowników zakładów ciepłowniczych z Dąbrowy Górniczej, Katowic i Tychów.

Przedstawiciele związków zawodowych działających TC S.A. zwracają uwagę, że planowane przekształcenie niesie ze sobą negatywne konsekwencje nie tylko dla tych pracowników, którzy posiadają akcje spółki, ale dla całej załogi. Po przekształceniu Tauronu Ciepło pracownicy mają zostać przejęci przez nowy podmiot na zasadzie artykułu 231 K.p., co oznacza, że dotychczasowe warunki płacy i pracy oraz uprawnienia wynikające z zakładowych układów zbiorowych pracy będą obowiązywać tylko przez 12 miesięcy od przejęcia. Po upływie tego czasu, jeśli nie zostanie wynegocjowany nowy układ zbiorowy, stracą swoje uprawnienia, a pracodawca może im przedstawić nowe warunki płacy i pracy, gorsze od poprzednich.

Przekształcenie ma polegać na tym, że spółka Tauron Ciepło S.A. z kapitałem zakładowym 1.238 mld zł zostanie przejęta przez  Enpower Service sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 25 tys. zł, a następnie utworzony zostanie nowy podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o.

Tauron Ciepło S.A. zatrudnia około 1800 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.
 

Dodaj komentarz