Solidar Śląsko Dąbrow

Przymus badania krwi

Czy jako kierowca mogę sprzeciwić się badaniu krwi, jeżeli policjant zatrzyma mnie i będzie chciał sprawdzić czy jestem trzeźwy czy nie? Czy policjant może mnie do takiego badania zmusić? ( Leszek M.)

Problematyka przymuszania kierowców do poddania się badaniu krwi do niedawna była szeroko dyskutowana. Chodziło głównie o skargę rzecznika praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy dotyczące możliwości stosowania przez policję środków przymusu bezpośredniego wobec podejrzanych lub oskarżonych, którzy nie chcą dobrowolnie poddać się badaniom lekarskim. Przepisy te regulowane były w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, natomiast Trybunał Konstytucyjny orzekł, że takie uregulowania dotyczące bezpośrednio praw i wolności obywatelskich nie mogą być ustalane w rozporządzeniach, tylko muszą być regulowane w ustawach. Zatem rozporządzenie to było sprzeczne z konstytucją.

Niezgodność rozporządzenia z konstytucją i kodeksem postępowania karnego nie oznacza jednak, że funkcjonariusze policji nie mogą stosować przymusu przykładowo wobec kierowcy, który nie chce się poddać badaniu na zawartość alkoholu w jego krwi. Policja może zastosować w takich sytuacjach przymus, jednak nie na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia, tylko w oparciu o przepisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Artykuł 11. tejże ustawy określa między innymi, że środki przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać w przypadku konieczności „wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem”. Według oświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości i zgodnie z tym artykułem policja będzie uprawniona do przykładowo „przytrzymania ręki” przy pobraniu krwi kierowcy, który został skierowany do badania krwi w celu określenia jego stanu trzeźwości.

Ponadto w celu zwiększenia przejrzystości Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wprost na wpisanie przepisu dotyczącego możliwości użycia siły do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, którego wejście w życie planuje się na 1 stycznia 2015. Do tego czasu policja ma prawo do zmuszania kierowców do badania stanu ich trzeźwości na podstawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Posiadacze ochrony prawnej CDO24 mający pytania z zakresu wykroczeń drogowych mogą je konsultować ze specjalistami Departamentu Prawnego CDO24 dzwoniąc na Infolinię CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Departament prawny CDO24 działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30, natomiast w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16.30 uruchomiony jest także telefon alarmowy 537 00 31 38, dla osób potrzebujących porady prawnej w nagłych i niecierpiących zwłoki przypadkach.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz