Solidar Śląsko Dąbrow

Dlaczego warto?

 • Pracownik nie będący członkiem związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści:
  „Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę”
 • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
 • Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję „nie do odrzucenia” jaką przedstawi Ci pracodawca.
 • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
 • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy, to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Pracodawca naruszając Twoją godność, spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
 • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
 • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego związku.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku,

i masz problemy pracownicze lub inne – to zapisz się do NSZZ Solidarność – aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca w Twoim zakładzie będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

Jeżeli jesteś członkiem NSZZ Solidarność

i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Zarządu Regionu lub jego biurach terenowych.

 • Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach (tel. 32 253-75-08, pokoje 112, 114, 116) oraz we wszystkich biurach terenowych w 12 miastach regionu.
 • Informacje i porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy (tel. 32 253 75 08, pokój 116).
 • Posiadamy związkowy fundusz strajkowy oraz związkowy fundusz pomocy bezrobotnym „Akcja na Rzecz Bezrobotnych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Jeżeli NSZZ Solidarność w Twoim zakładzie pracy nie działa, spróbuj wtedy zrobić coś dla siebie i dla innych.

Skontaktuj się koniecznie z nami i załóż komisję zakładową.

Napisz do nas lub skontaktuj się telefonicznie:
tel. 32 728 41 04
tel.kom.  793 660 162, 661 886 200